Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 27/06/2022
Giải tám
94
Giải bảy
062
Giải sáu
0154
6542
2987
Giải năm
2079
Giải tư
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
Giải ba
01446
70371
Giải nhì
13408
Giải nhất
14083
Đặc biệt
605912
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 8
1 2,8
2 1,5
3
4 2,6
5 1,1,4
6 1,2
7 1,8,9
8 3,7
9 4
Đầu Đuôi
0
2,5,5,6,7 1
1,4,6 2
8 3
5,9 4
2 5
4 6
8 7
0,1,7 8
7 9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 25/06/2022
Giải tám
78
Giải bảy
287
Giải sáu
2684
2020
7330
Giải năm
8745
Giải tư
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
Giải ba
01510
43272
Giải nhì
26510
Giải nhất
99845
Đặc biệt
757313
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5
1 0,0,3,7
2 0
3 0
4 3,5,5
5
6 0,8
7 2,5,8
8 4,7
9 6
Đầu Đuôi
1,1,2,3,6 0
1
7 2
1,4 3
8 4
0,4,4,7 5
9 6
1,8 7
6,7 8
9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 20/06/2022
Giải tám
52
Giải bảy
507
Giải sáu
1567
3340
1362
Giải năm
9155
Giải tư
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
Giải ba
02994
21030
Giải nhì
56691
Giải nhất
65784
Đặc biệt
298559
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7
1
2
3 0
4 0,9
5 2,3,5,7,9
6 2,2,7
7 0,8
8 4
9 1,4,4
Đầu Đuôi
3,4,7 0
9 1
5,6,6 2
5 3
8,9,9 4
5 5
6
0,5,6 7
7 8
4,5 9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 18/06/2022
Giải tám
45
Giải bảy
297
Giải sáu
3942
1722
5506
Giải năm
5306
Giải tư
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
Giải ba
34668
25913
Giải nhì
23940
Giải nhất
10841
Đặc biệt
296025
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,3,6,6
1 3,4
2 2,5
3 5
4 0,1,2,2,3,5
5
6 0,8
7
8
9 7
Đầu Đuôi
0,4,6 0
4 1
2,4,4 2
0,1,4 3
1 4
2,3,4 5
0,0 6
9 7
6 8
9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 13/06/2022
Giải tám
54
Giải bảy
163
Giải sáu
3067
4405
1820
Giải năm
2510
Giải tư
74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905
Giải ba
15080
89059
Giải nhì
49158
Giải nhất
57643
Đặc biệt
940927
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 0
2 0,7
3
4 3,4
5 3,4,8,9
6 0,3,7
7 5
8 0
9 3
Đầu Đuôi
1,2,6,8 0
0 1
2
4,5,6,9 3
4,5 4
0,0,7 5
6
2,6 7
5 8
5 9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 11/06/2022
Giải tám
41
Giải bảy
064
Giải sáu
9711
8952
0313
Giải năm
1103
Giải tư
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
Giải ba
06200
01151
Giải nhì
20565
Giải nhất
60898
Đặc biệt
563395
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,3
2 2,7,8
3
4 1
5 1,2
6 2,4,5
7 8
8
9 5,5,5,8
Đầu Đuôi
0 0
1,4,5 1
2,5,6 2
0,1 3
6 4
6,9,9,9 5
6
2 7
2,7,9 8
9
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh - 06/06/2022
Giải tám
85
Giải bảy
705
Giải sáu
1088
1172
5439
Giải năm
9936
Giải tư
13087
82621
89752
05770
18106
48654
59323
Giải ba
97620
16282
Giải nhì
22766
Giải nhất
01999
Đặc biệt
444438
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 0,1,3
3 6,8,9
4
5 2,4
6 6
7 0,2
8 2,5,7,8
9 9
Đầu Đuôi
2,7 0
2 1
5,7,8 2
2 3
5 4
0,8 5
0,3,6 6
8 7
3,8 8
3,9 9
Đăng ký