Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 05/06/2022
Giải tám
85
Giải bảy
684
Giải sáu
2686
8126
2989
Giải năm
9685
Giải tư
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
Giải ba
95884
25016
Giải nhì
57604
Giải nhất
90531
Đặc biệt
048544
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 2,6,6
3 1,5,9
4 4,4
5
6 5
7 9
8 4,4,5,5,6,9
9
Đầu Đuôi
0
3 1
2 2
3
0,4,4,8,8 4
3,6,8,8 5
1,2,2,8 6
7
8
3,7,8 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 30/05/2022
Giải tám
65
Giải bảy
825
Giải sáu
3878
2210
7593
Giải năm
7259
Giải tư
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
Giải ba
45191
68642
Giải nhì
97724
Giải nhất
50579
Đặc biệt
091793
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,9
1 0
2 3,4,4,5
3
4 2,9
5 9
6 4,5
7 8,9
8
9 1,3,3,3
Đầu Đuôi
0,1 0
9 1
4 2
2,9,9,9 3
2,2,6 4
2,6 5
6
7
7 8
0,4,5,7 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 29/05/2022
Giải tám
36
Giải bảy
224
Giải sáu
1425
9979
9871
Giải năm
3723
Giải tư
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
Giải ba
84810
54082
Giải nhì
81717
Giải nhất
99473
Đặc biệt
182890
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 3,4,5,5,5
3 6,7
4 5,9
5 3
6
7 1,3,9
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
1,9,9 0
7 1
8 2
2,5,7 3
2 4
2,2,2,4 5
3 6
1,3 7
8
4,7 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 23/05/2022
Giải tám
69
Giải bảy
506
Giải sáu
7434
3173
2284
Giải năm
6219
Giải tư
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
Giải ba
86422
75713
Giải nhì
66730
Giải nhất
08498
Đặc biệt
680384
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,9
2 2
3 0,4,8
4 9
5
6 1,9
7 3,6,9
8 4,4
9 8,8
Đầu Đuôi
3 0
1,6 1
2 2
1,7 3
3,8,8 4
5
0,7 6
7
3,9,9 8
1,4,6,7 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 22/05/2022
Giải tám
95
Giải bảy
927
Giải sáu
1708
5318
8724
Giải năm
1085
Giải tư
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
Giải ba
77605
67717
Giải nhì
82008
Giải nhất
13712
Đặc biệt
795045
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,5,8,8
1 1,2,7,8
2 4,7
3 1
4 3,5
5
6
7 3,9
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
1,3 1
1 2
4,7 3
2 4
0,4,8,9 5
6
1,2 7
0,0,1 8
7 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 16/05/2022
Giải tám
99
Giải bảy
497
Giải sáu
4126
8063
5735
Giải năm
2710
Giải tư
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
Giải ba
58039
72198
Giải nhì
47396
Giải nhất
15548
Đặc biệt
411316
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2 6
3 1,5,9
4 8
5 0,7
6 3,3
7
8 9
9 3,6,6,7,8,9
Đầu Đuôi
1,5 0
3 1
2
6,6,9 3
4
3 5
1,2,9,9 6
5,9 7
4,9 8
3,8,9 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 15/05/2022
Giải tám
99
Giải bảy
141
Giải sáu
8249
6002
4555
Giải năm
4684
Giải tư
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải ba
44291
82333
Giải nhì
74543
Giải nhất
03414
Đặc biệt
107868
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 1
3 3,8
4 1,1,3,9
5 5,7
6 2,8
7 3,4
8 4
9 1,9
Đầu Đuôi
0
2,4,4,9 1
0,6 2
3,4,7 3
1,7,8 4
5 5
6
5 7
3,6 8
4,9 9
Đăng ký