Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 09/03/2009
Giải tám
96
Giải bảy
415
Giải sáu
7735
9810
8763
Giải năm
7559
Giải tư
15335
29249
40151
93868
40774
57154
55705
Giải ba
80603
97422
Giải nhì
99606
Giải nhất
67367
Đặc biệt
93684
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0,5
2 2
3 5,5
4 9
5 1,4,9
6 3,7,8
7 4
8 4
9 6
Đầu Đuôi
1 0
5 1
2 2
0,6 3
5,7,8 4
0,1,3,3 5
0,9 6
6 7
6 8
4,5 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 02/03/2009
Giải tám
26
Giải bảy
438
Giải sáu
2977
4551
8770
Giải năm
1084
Giải tư
39412
17129
57481
98642
61535
65412
58385
Giải ba
36052
78022
Giải nhì
34747
Giải nhất
64516
Đặc biệt
17189
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 2,2,6
2 2,6,9
3 5,8
4 2,7
5 1,2
6
7 0,7
8 1,4,5,9
9
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
1,1,2,4,5 2
3
8 4
3,8 5
1,2 6
4,7 7
3 8
2,8 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 23/02/2009
Giải tám
13
Giải bảy
350
Giải sáu
9738
0426
8085
Giải năm
5312
Giải tư
45953
56945
85697
49645
04415
23811
86885
Giải ba
64848
82765
Giải nhì
09984
Giải nhất
04019
Đặc biệt
50864
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 1,2,3,5,9
2 6
3 8
4 5,5,8
5 0,3
6 4,5
7
8 4,5,5
9 7
Đầu Đuôi
5 0
1 1
1 2
1,5 3
6,8 4
1,4,4,6,8,8 5
2 6
9 7
3,4 8
1 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 16/02/2009
Giải tám
88
Giải bảy
424
Giải sáu
1289
1065
5786
Giải năm
7354
Giải tư
55973
30079
03368
14944
66477
08450
92940
Giải ba
31500
94759
Giải nhì
82502
Giải nhất
07585
Đặc biệt
89480
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2
1
2 4
3
4 0,4
5 0,4,9
6 5,8
7 3,7,9
8 0,5,6,8,9
9
Đầu Đuôi
0,4,5,8 0
1
0 2
7 3
2,4,5 4
6,8 5
8 6
7 7
6,8 8
5,7,8 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 09/02/2009
Giải tám
56
Giải bảy
304
Giải sáu
9356
5117
5571
Giải năm
7738
Giải tư
76855
15907
47948
97948
17623
18807
01920
Giải ba
52087
49710
Giải nhì
35039
Giải nhất
22036
Đặc biệt
62074
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4,7,7
1 0,7
2 0,3
3 6,8,9
4 8,8
5 5,6,6
6
7 1,4
8 7
9
Đầu Đuôi
1,2 0
7 1
2
2 3
0,7 4
5 5
3,5,5 6
0,0,1,8 7
3,4,4 8
3 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 02/02/2009
Giải tám
90
Giải bảy
044
Giải sáu
8833
1294
5771
Giải năm
0888
Giải tư
90390
30394
04929
81554
42228
39150
96274
Giải ba
77146
37817
Giải nhì
43150
Giải nhất
82198
Đặc biệt
41857
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 7
2 8,9
3 3
4 4,6
5 0,0,4,7
6
7 1,4
8 8
9 0,0,4,4,8
Đầu Đuôi
5,5,9,9 0
7 1
2
3 3
4,5,7,9,9 4
5
4 6
1,5 7
2,8,9 8
2 9
Đăng ký