Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 27/06/2022
Giải tám
80
Giải bảy
876
Giải sáu
2309
1222
6676
Giải năm
0382
Giải tư
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
Giải ba
52031
28554
Giải nhì
51950
Giải nhất
73771
Đặc biệt
956041
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,8,8,9
1
2 2
3 1
4 1
5 0,1,2,4
6 1
7 1,6,6
8 0,2
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
3,4,5,6,7,9 1
2,5,8 2
3
5 4
0 5
7,7 6
7
0,0 8
0 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 26/06/2022
Giải tám
15
Giải bảy
217
Giải sáu
2465
3521
6649
Giải năm
5486
Giải tư
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
Giải ba
36065
66542
Giải nhì
28200
Giải nhất
16117
Đặc biệt
706847
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,7,7
2 1,3
3
4 2,4,7,9
5 2,7
6 5,5,8
7
8 6,8
9
Đầu Đuôi
0 0
1,2 1
4,5 2
2 3
4 4
1,6,6 5
8 6
1,1,4,5 7
6,8 8
4 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 20/06/2022
Giải tám
80
Giải bảy
952
Giải sáu
6970
8228
0649
Giải năm
1183
Giải tư
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
Giải ba
29545
52308
Giải nhì
16914
Giải nhất
15131
Đặc biệt
523451
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4
2 8,9
3 1,7,8
4 5,9
5 1,1,2
6 9
7 0
8 0,3
9 4
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,5,5 1
5 2
8 3
1,9 4
4 5
6
3 7
0,2,3 8
2,4,6 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 19/06/2022
Giải tám
89
Giải bảy
264
Giải sáu
1326
3668
0948
Giải năm
7779
Giải tư
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
Giải ba
62908
92231
Giải nhì
29209
Giải nhất
34321
Đặc biệt
754412
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 8,9
1 2,5
2 1,6
3 1,4,5,8,8
4 8,9
5
6 4,8
7 9
8 9
9 8
Đầu Đuôi
0
2,3 1
1 2
3
3,6 4
1,3 5
2 6
7
0,3,3,4,6,9 8
0,4,7,8 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 13/06/2022
Giải tám
11
Giải bảy
093
Giải sáu
4324
5961
5034
Giải năm
1978
Giải tư
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
Giải ba
84593
94514
Giải nhì
74848
Giải nhất
13048
Đặc biệt
918703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,3
1 1,1,4
2 3,4
3 4
4 8,8
5
6 1
7 6,8,8
8 5,5
9 3,3
Đầu Đuôi
0
0,1,1,6 1
2
0,2,9,9 3
1,2,3 4
8,8 5
7 6
7
4,4,7,7 8
9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 12/06/2022
Giải tám
03
Giải bảy
826
Giải sáu
1715
7870
3383
Giải năm
4619
Giải tư
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
Giải ba
90022
08026
Giải nhì
19714
Giải nhất
86447
Đặc biệt
125399
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3
1 4,5,9
2 2,6,6
3 7
4 2,7
5
6 7
7 0,6
8 3,5,5,9
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
2,4 2
0,8 3
1 4
1,8,8 5
2,2,7 6
3,4,6 7
8
1,8,9 9
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - 06/06/2022
Giải tám
35
Giải bảy
855
Giải sáu
9198
5282
2075
Giải năm
8312
Giải tư
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
Giải ba
04463
94881
Giải nhì
21335
Giải nhất
81629
Đặc biệt
558222
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 2
2 2,8,9,9
3 5,5
4 0
5 3,5
6 3
7 1,1,5
8 1,2
9 1,8
Đầu Đuôi
4 0
7,7,8,9 1
1,2,8 2
5,6 3
4
3,3,5,7 5
6
7
2,9 8
2,2 9
Đăng ký