Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/03/2009
Giải tám
81
Giải bảy
113
Giải sáu
5376
6702
8562
Giải năm
5681
Giải tư
92436
45745
28439
42709
31704
11645
50570
Giải ba
43010
64205
Giải nhì
45548
Giải nhất
94694
Đặc biệt
38808
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,4,5,8,9
1 0,3
2
3 6,9
4 5,5,8
5
6 2
7 0,6
8 1,1
9 4
Đầu Đuôi
1,7 0
8,8 1
0,6 2
1 3
0,9 4
0,4,4 5
3,7 6
7
0,4 8
0,3 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/02/2009
Giải tám
02
Giải bảy
021
Giải sáu
0347
8018
7916
Giải năm
6762
Giải tư
91100
08113
10846
54156
54535
85448
59295
Giải ba
17805
07764
Giải nhì
01930
Giải nhất
53940
Đặc biệt
49811
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1 1,3,6,8
2 1
3 0,5
4 0,6,7,8
5 6
6 2,4
7
8
9 5
Đầu Đuôi
0,3,4 0
1,2 1
0,6 2
1 3
6 4
0,3,9 5
1,4,5 6
4 7
1,4 8
9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/02/2009
Giải tám
54
Giải bảy
101
Giải sáu
0874
0019
1068
Giải năm
1501
Giải tư
88187
91682
63224
05838
12749
00176
05001
Giải ba
21450
03596
Giải nhì
51919
Giải nhất
66262
Đặc biệt
47698
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,1,1
1 9,9
2 4
3 8
4 9
5 0,4
6 2,8
7 4,6
8 2,7
9 6,8
Đầu Đuôi
5 0
0,0,0 1
6,8 2
3
2,5,7 4
5
7,9 6
8 7
3,6,9 8
1,1,4 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/02/2009
Giải tám
71
Giải bảy
328
Giải sáu
7979
1819
3293
Giải năm
8372
Giải tư
29902
12641
52512
55855
05320
39014
58955
Giải ba
79200
38048
Giải nhì
00121
Giải nhất
04988
Đặc biệt
21930
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2
1 2,4,9
2 0,1,8
3 0
4 1,8
5 5,5
6
7 1,2,9
8 8
9 3
Đầu Đuôi
0,2,3 0
2,4,7 1
0,1,7 2
9 3
1 4
5,5 5
6
7
2,4,8 8
1,7 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/02/2009
Giải tám
33
Giải bảy
617
Giải sáu
3541
5003
5483
Giải năm
1914
Giải tư
62649
45077
17647
22883
89712
43311
06011
Giải ba
67214
51875
Giải nhì
93751
Giải nhất
86572
Đặc biệt
04925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,2,4,4,7
2 5
3 3
4 1,7,9
5 1
6
7 2,5,7
8 3,3
9
Đầu Đuôi
0
1,1,4,5 1
1,7 2
0,3,8,8 3
1,1 4
2,7 5
6
1,4,7 7
8
4 9
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 31/01/2009
Giải tám
33
Giải bảy
617
Giải sáu
3541
5003
5483
Giải năm
1914
Giải tư
62649
45077
17647
22883
89712
43311
06011
Giải ba
67214
51875
Giải nhì
93751
Giải nhất
86572
Đặc biệt
04925
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3
1 1,1,2,4,4,7
2 5
3 3
4 1,7,9
5 1
6
7 2,5,7
8 3,3
9
Đầu Đuôi
0
1,1,4,5 1
1,7 2
0,3,8,8 3
1,1 4
2,7 5
6
1,4,7 7
8
4 9
Đăng ký