Kết quả xổ số Quảng Bình

Kết quả xổ số Quảng Bình - 30/06/2022
Giải tám
25
Giải bảy
421
Giải sáu
1249
2900
1526
Giải năm
4332
Giải tư
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
Giải ba
20443
09776
Giải nhì
26071
Giải nhất
58665
Đặc biệt
845265
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,0,1
1
2 1,3,5,6
3 2,6
4 1,3,9
5 1
6 5,5
7 1,6
8 8
9
Đầu Đuôi
0,0 0
0,2,4,5,7 1
3 2
2,4 3
4
2,6,6 5
2,3,7 6
7
8 8
4 9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 23/06/2022
Giải tám
02
Giải bảy
324
Giải sáu
1499
2175
7016
Giải năm
4134
Giải tư
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
Giải ba
34339
82762
Giải nhì
83400
Giải nhất
90632
Đặc biệt
851225
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 6,7
2 2,4,5,7
3 2,4,9
4 8
5
6 1,2
7 1,5
8
9 9
Đầu Đuôi
0 0
6,7 1
0,0,2,3,6 2
3
2,3 4
2,7 5
1 6
1,2 7
4 8
3,9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/06/2022
Giải tám
99
Giải bảy
913
Giải sáu
6144
8250
6891
Giải năm
7950
Giải tư
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
Giải ba
33981
28714
Giải nhì
97212
Giải nhất
76606
Đặc biệt
749246
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,6
1 2,2,3,4
2 1
3 2,8
4 0,4,6
5 0,0
6 2
7
8 1
9 1,9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
2,8,9 1
1,1,3,6 2
1 3
1,4 4
0 5
0,4 6
7
3 8
9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/06/2022
Giải tám
58
Giải bảy
212
Giải sáu
9020
4555
5881
Giải năm
8217
Giải tư
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
Giải ba
64023
78776
Giải nhì
98213
Giải nhất
98596
Đặc biệt
374066
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,7
2 0,3,8
3
4
5 5,8
6 6
7 1,6,8
8 1,8
9 1,6,6
Đầu Đuôi
2 0
7,8,9 1
1 2
1,2 3
4
0,5 5
6,7,9,9 6
1 7
2,5,7,8 8
9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/06/2022
Giải tám
56
Giải bảy
699
Giải sáu
7881
5647
6963
Giải năm
6034
Giải tư
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
Giải ba
46811
37023
Giải nhì
53343
Giải nhất
33610
Đặc biệt
008257
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7
1 0,0,1,5
2 3
3 3,4
4 3,7
5 6,7,8
6 3
7 3
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,1 0
1,8 1
2
2,3,4,6,7 3
3 4
1 5
5 6
0,4,5,9 7
5 8
9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 26/05/2022
Giải tám
61
Giải bảy
815
Giải sáu
6293
0096
3835
Giải năm
1293
Giải tư
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
Giải ba
97429
45760
Giải nhì
16562
Giải nhất
99240
Đặc biệt
379367
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7
1 5,6
2 9
3 5
4 0
5 2,6,8
6 0,1,2,7
7
8 0
9 3,3,6,9
Đầu Đuôi
4,6,8 0
6 1
5,6 2
9,9 3
4
1,3 5
1,5,9 6
0,6 7
5 8
2,9 9
Kết quả xổ số Quảng Bình - 19/05/2022
Giải tám
49
Giải bảy
741
Giải sáu
9362
1576
2612
Giải năm
3538
Giải tư
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
Giải ba
55302
62433
Giải nhì
05873
Giải nhất
65978
Đặc biệt
622028
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 5,8
3 3,7,8
4 1,9
5 6
6 2
7 0,3,6,8
8 0,8
9 0
Đầu Đuôi
7,8,9 0
4 1
0,1,6 2
3,7 3
4
2 5
5,7 6
3 7
2,3,7,8 8
4 9
Đăng ký