Kết quả xổ số Nam Định

Kết quả xổ số Nam Định - 05/02/2005
Đặc biệt
80123
Giải nhất
85908
Giải nhì
56547
48804
Giải ba
30626
40917
01332
07023
00953
83722
Giải tư
7279
3590
8306
6589
Giải năm
2311
7243
1210
2743
0751
0683
Giải sáu
269
267
546
Giải bảy
28
10
11
54
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 0,0,1,1,7
2 2,3,3,6,8
3 2
4 3,3,6,7
5 1,3,4
6 7,9
7 9
8 3,9
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
1,1,5 1
2,3 2
2,2,4,4,5,8 3
0,5 4
5
0,2,4 6
1,4,6 7
0,2 8
6,7,8 9
Kết quả xổ số Nam Định - 29/01/2005
Đặc biệt
15198
Giải nhất
46408
Giải nhì
14352
59178
Giải ba
62980
88091
38430
63628
75150
64114
Giải tư
7009
8722
2251
5663
Giải năm
2706
0299
4537
6438
7702
9303
Giải sáu
816
418
235
Giải bảy
74
55
85
04
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,8,9
1 4,6,8
2 2,8
3 0,5,7,8
4
5 0,1,2,5
6 3
7 4,8
8 0,5
9 1,8,9
Đầu Đuôi
3,5,8 0
5,9 1
0,2,5 2
0,6 3
0,1,7 4
3,5,8 5
0,1 6
3 7
0,1,2,3,7,9 8
0,9 9
Kết quả xổ số Nam Định - 22/01/2005
Đặc biệt
58495
Giải nhất
31892
Giải nhì
86091
55514
Giải ba
47673
66463
28070
72518
94583
52667
Giải tư
6693
8597
6869
6427
Giải năm
3743
9812
0705
0933
1800
0362
Giải sáu
206
867
646
Giải bảy
87
38
79
15
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 2,4,5,8
2 7
3 3,8
4 3,6
5
6 2,3,7,7,9
7 0,3,9
8 3,7
9 1,2,3,5,7
Đầu Đuôi
0,7 0
9 1
1,6,9 2
3,4,6,7,8,9 3
1 4
0,1,9 5
0,4 6
2,6,6,8,9 7
1,3 8
6,7 9
Kết quả xổ số Nam Định - 15/01/2005
Đặc biệt
99024
Giải nhất
51103
Giải nhì
38542
81515
Giải ba
70904
40695
52479
85507
02482
57627
Giải tư
5640
2713
3693
4051
Giải năm
1577
3380
4845
3011
6306
7693
Giải sáu
389
376
459
Giải bảy
80
79
02
16
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,3,4,6,7
1 1,3,5,6
2 4,7
3
4 0,2,5
5 1,9
6
7 6,7,9,9
8 0,0,2,9
9 3,3,5
Đầu Đuôi
4,8,8 0
1,5 1
0,4,8 2
0,1,9,9 3
0,2 4
1,4,9 5
0,1,7 6
0,2,7 7
8
5,7,7,8 9
Kết quả xổ số Nam Định - 08/01/2005
Đặc biệt
85415
Giải nhất
38689
Giải nhì
00637
40438
Giải ba
12253
51709
99796
41788
14063
12721
Giải tư
8308
0190
8789
7234
Giải năm
4465
9123
1854
4759
8425
0537
Giải sáu
102
571
667
Giải bảy
09
19
08
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,8,8,9,9
1 5,9
2 1,3,5
3 4,7,7,8
4
5 3,4,9
6 3,4,5,7
7 1
8 8,9,9
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
2,7 1
0 2
2,5,6 3
3,5,6 4
1,2,6 5
9 6
3,3,6 7
0,0,3,8 8
0,0,1,5,8,8 9
Kết quả xổ số Nam Định - 01/01/2005
Đặc biệt
81381
Giải nhất
70007
Giải nhì
36045
86266
Giải ba
43245
86597
96907
64259
29128
34418
Giải tư
4798
2538
4545
1644
Giải năm
7342
9223
8696
4083
6273
1176
Giải sáu
694
453
477
Giải bảy
09
03
58
67
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,7,7,9
1 8
2 3,8
3 8
4 2,4,5,5,5
5 3,8,9
6 6,7
7 3,6,7
8 1,3
9 4,6,7,8
Đầu Đuôi
0
8 1
4 2
0,2,5,7,8 3
4,9 4
4,4,4 5
6,7,9 6
0,0,6,7,9 7
1,2,3,5,9 8
0,5 9
Đăng ký