Kết quả xổ số Khánh Hòa

Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/02/2009
Giải tám
77
Giải bảy
942
Giải sáu
9136
5987
3223
Giải năm
5565
Giải tư
11941
03314
50323
13222
98384
56149
77304
Giải ba
40003
74215
Giải nhì
68877
Giải nhất
01631
Đặc biệt
84087
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,5
2 2,3,3
3 1,6
4 1,2,9
5
6 5
7 7,7
8 4,7,7
9
Đầu Đuôi
0
3,4 1
2,4 2
0,2,2 3
0,1,8 4
1,6 5
3 6
7,7,8,8 7
8
4 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/02/2009
Giải tám
83
Giải bảy
953
Giải sáu
2978
8224
2445
Giải năm
7122
Giải tư
29879
78200
61228
28748
93628
99080
42068
Giải ba
06606
62581
Giải nhì
08230
Giải nhất
24246
Đặc biệt
66703
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1
2 2,4,8,8
3 0
4 5,6,8
5 3
6 8
7 8,9
8 0,1,3
9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
8 1
2 2
0,5,8 3
2 4
4 5
0,4 6
7
2,2,4,6,7 8
7 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/02/2009
Giải tám
65
Giải bảy
520
Giải sáu
1625
8920
2974
Giải năm
1008
Giải tư
65225
73988
73300
90385
16941
71405
14710
Giải ba
27189
11108
Giải nhì
50533
Giải nhất
82150
Đặc biệt
86642
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,5,8,8
1 0
2 0,0,5,5
3 3
4 1,2
5 0
6 5
7 4
8 5,8,9
9
Đầu Đuôi
0,1,2,2,5 0
4 1
4 2
3 3
7 4
0,2,2,6,8 5
6
7
0,0,8 8
8 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/02/2009
Giải tám
21
Giải bảy
737
Giải sáu
9516
7674
5127
Giải năm
1851
Giải tư
56774
52219
03811
79331
15590
04976
66639
Giải ba
47977
39118
Giải nhì
45779
Giải nhất
31903
Đặc biệt
57493
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6,8,9
2 1,7
3 1,7,9
4
5 1
6
7 4,4,6,7,9
8
9 0,3
Đầu Đuôi
9 0
1,2,3,5 1
2
0,9 3
7,7 4
5
1,7 6
2,3,7 7
1 8
1,3,7 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/02/2009
Giải tám
74
Giải bảy
966
Giải sáu
6873
4675
2705
Giải năm
7438
Giải tư
21980
92783
18169
55701
70794
67192
76228
Giải ba
14226
43596
Giải nhì
89199
Giải nhất
47676
Đặc biệt
67476
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,5
1
2 6,8
3 8
4
5
6 6,9
7 3,4,5,6,6
8 0,3
9 2,4,6,9
Đầu Đuôi
8 0
0 1
9 2
7,8 3
7,9 4
0,7 5
2,6,7,7,9 6
7
2,3 8
6,9 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/02/2009
Giải tám
67
Giải bảy
908
Giải sáu
9900
4795
0311
Giải năm
7695
Giải tư
04387
82607
84015
61981
62687
28915
82245
Giải ba
46524
16232
Giải nhì
81792
Giải nhất
15750
Đặc biệt
11629
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 1,5,5
2 4,9
3 2
4 5
5 0
6 7
7
8 1,7,7
9 2,5,5
Đầu Đuôi
0,5 0
1,8 1
3,9 2
3
2 4
1,1,4,9,9 5
6
0,6,8,8 7
0 8
2 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/01/2009
Giải tám
09
Giải bảy
265
Giải sáu
2281
9745
0089
Giải năm
5731
Giải tư
26301
92190
28552
99943
67183
70962
46227
Giải ba
59304
82219
Giải nhì
07907
Giải nhất
23584
Đặc biệt
38456
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,4,7,9
1 9
2 7
3 1
4 3,5
5 2,6
6 2,5
7
8 1,3,4,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
0,3,8 1
5,6 2
4,8 3
0,8 4
4,6 5
5 6
0,2 7
8
0,1,8 9
Đăng ký