Kết quả xổ số Hà Nội

Kết quả xổ số Hà Nội - 27/01/2005
Đặc biệt
72697
Giải nhất
69833
Giải nhì
92316
94948
Giải ba
67622
32351
34005
87837
51876
73534
Giải tư
2274
3518
3525
3090
Giải năm
7136
3453
5734
1966
5827
7205
Giải sáu
176
519
235
Giải bảy
40
59
23
28
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,5
1 6,8,9
2 2,3,5,7,8
3 3,4,4,5,6,7
4 0,8
5 1,3,9
6 6
7 4,6,6
8
9 0,7
Đầu Đuôi
4,9 0
5 1
2 2
2,3,5 3
3,3,7 4
0,0,2,3 5
1,3,6,7,7 6
2,3,9 7
1,2,4 8
1,5 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/01/2005
Đặc biệt
61083
Giải nhất
11047
Giải nhì
18456
72071
Giải ba
90002
32708
30962
41724
55844
66358
Giải tư
7401
7926
0773
7908
Giải năm
5056
2780
6528
5967
3618
4065
Giải sáu
212
055
309
Giải bảy
77
88
41
83
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,2,8,8,9
1 2,8
2 4,6,8
3
4 1,4,7
5 5,6,6,8
6 2,5,7
7 1,3,7
8 0,3,3,8
9
Đầu Đuôi
8 0
0,4,7 1
0,1,6 2
7,8,8 3
2,4 4
5,6 5
2,5,5 6
4,6,7 7
0,0,1,2,5,8 8
0 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/01/2005
Đặc biệt
88619
Giải nhất
48318
Giải nhì
94602
10100
Giải ba
30050
79291
58060
35550
10999
54764
Giải tư
9520
7811
4768
0701
Giải năm
8554
5358
5714
6837
6509
5589
Giải sáu
668
208
196
Giải bảy
23
61
15
06
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,1,2,6,8,9
1 1,4,5,8,9
2 0,3
3 7
4
5 0,0,4,8
6 0,1,4,8,8
7
8 9
9 1,6,9
Đầu Đuôi
0,2,5,5,6 0
0,1,6,9 1
0 2
2 3
1,5,6 4
1 5
0,9 6
3 7
0,1,5,6,6 8
0,1,8,9 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/01/2005
Đặc biệt
22715
Giải nhất
46369
Giải nhì
54562
50923
Giải ba
39888
34956
99161
77493
31115
28205
Giải tư
4679
2727
7688
1912
Giải năm
0307
2264
4179
8536
1856
7437
Giải sáu
994
535
520
Giải bảy
70
00
08
15
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,5,7,8
1 2,5,5,5
2 0,3,7
3 5,6,7
4
5 6,6
6 1,2,4,9
7 0,9,9
8 8,8
9 3,4
Đầu Đuôi
0,2,7 0
6 1
1,6 2
2,9 3
6,9 4
0,1,1,1,3 5
3,5,5 6
0,2,3 7
0,8,8 8
6,7,7 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/01/2005
Đặc biệt
99780
Giải nhất
59524
Giải nhì
94448
69038
Giải ba
00507
36281
87574
55587
29148
72445
Giải tư
0437
3081
8423
9308
Giải năm
5164
4658
4876
7167
4333
3122
Giải sáu
013
167
266
Giải bảy
75
51
59
61
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,8
1 3
2 2,3,4
3 3,7,8
4 5,8,8
5 1,8,9
6 1,4,6,7,7
7 4,5,6
8 0,1,1,7
9
Đầu Đuôi
8 0
5,6,8,8 1
2 2
1,2,3 3
2,6,7 4
4,7 5
6,7 6
0,3,6,6,8 7
0,3,4,4,5 8
5 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/01/2005
Đặc biệt
65730
Giải nhất
97692
Giải nhì
18908
71717
Giải ba
37017
68247
69497
23027
41176
59968
Giải tư
8125
0095
5190
3682
Giải năm
3247
5032
8121
6843
4352
4574
Giải sáu
109
157
445
Giải bảy
11
12
78
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,8,9
1 1,2,7,7
2 1,5,7
3 0,2
4 3,5,7,7
5 2,7
6 8
7 4,6,8
8 2
9 0,2,5,7
Đầu Đuôi
3,9 0
1,2 1
1,3,5,8,9 2
4 3
7 4
2,4,9 5
7 6
0,1,1,2,4,4,5,9 7
0,6,7 8
0 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/01/2005
Đặc biệt
92955
Giải nhất
80420
Giải nhì
39408
75118
Giải ba
29242
41841
59537
23839
26470
17098
Giải tư
8064
5049
5402
1258
Giải năm
5300
9343
0375
1723
7150
8628
Giải sáu
461
560
153
Giải bảy
23
66
81
78
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2,8
1 8
2 0,3,3,8
3 7,9
4 1,2,3,9
5 0,3,5,8
6 0,1,4,6
7 0,5,8
8 1
9 8
Đầu Đuôi
0,2,5,6,7 0
4,6,8 1
0,4 2
2,2,4,5 3
6 4
5,7 5
6 6
3 7
0,1,2,5,7,9 8
3,4 9
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/01/2005
Đặc biệt
36268
Giải nhất
83511
Giải nhì
88241
39938
Giải ba
18717
34342
47192
18988
04615
74688
Giải tư
2025
6897
5867
1358
Giải năm
1463
0839
9913
7844
6902
4110
Giải sáu
969
032
002
Giải bảy
62
06
66
78
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,2,6
1 0,1,3,5,7
2 5
3 2,8,9
4 1,2,4
5 8
6 2,3,6,7,8,9
7 8
8 8,8
9 2,7
Đầu Đuôi
1 0
1,4 1
0,0,3,4,6,9 2
1,6 3
4 4
1,2 5
0,6 6
1,6,9 7
3,5,6,7,8,8 8
3,6 9
Đăng ký