Kết quả xổ số Đắk Nông

Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/06/2022
Giải tám
41
Giải bảy
676
Giải sáu
6634
8961
8254
Giải năm
9287
Giải tư
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
Giải ba
77483
22159
Giải nhì
01732
Giải nhất
36415
Đặc biệt
372934
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 5
2 0
3 2,4,4,4
4 1,2,5
5 3,4,9,9
6 1
7 6
8 3,6,7
9
Đầu Đuôi
2 0
4,6 1
3,4 2
5,8 3
3,3,3,5 4
1,4 5
7,8 6
8 7
8
5,5 9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/06/2022
Giải tám
79
Giải bảy
158
Giải sáu
3055
0434
0405
Giải năm
9033
Giải tư
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
Giải ba
34467
92179
Giải nhì
88165
Giải nhất
90587
Đặc biệt
674809
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,9
1
2
3 3,4
4
5 5,8,8
6 3,5,7
7 0,4,8,9,9
8 1,2,7
9
Đầu Đuôi
7 0
8 1
8 2
3,6 3
3,7 4
0,5,6 5
6
6,8 7
5,5,7 8
0,7,7 9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/06/2022
Giải tám
00
Giải bảy
560
Giải sáu
4087
0057
9947
Giải năm
7557
Giải tư
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
Giải ba
06565
96130
Giải nhì
32332
Giải nhất
96603
Đặc biệt
529366
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1
2 5
3 0,1,2
4 1,2,7
5 7,7
6 0,5,6,7,9
7
8 7
9
Đầu Đuôi
0,3,6 0
3,4 1
3,4 2
0 3
0 4
2,6 5
6 6
4,5,5,6,8 7
8
6 9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
387
Giải sáu
9536
0104
8137
Giải năm
4844
Giải tư
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
Giải ba
15367
17317
Giải nhì
60034
Giải nhất
66562
Đặc biệt
891370
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,4
1 7
2 0,8
3 1,4,6,7
4 0,4,4
5 1
6 2,7
7 0
8 7
9 2
Đầu Đuôi
2,4,7 0
0,3,5 1
6,9 2
3
0,3,4,4 4
5
3 6
1,3,6,8 7
2 8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/05/2022
Giải tám
16
Giải bảy
246
Giải sáu
5183
9913
6154
Giải năm
3059
Giải tư
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
Giải ba
12252
02419
Giải nhì
22579
Giải nhất
53224
Đặc biệt
153051
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 3,6,9
2 0,4
3
4 1,6
5 0,1,2,4,4,7,9
6
7 9
8 3,4
9 9
Đầu Đuôi
2,5 0
4,5 1
5 2
1,8 3
2,5,5,8 4
5
1,4 6
5 7
8
1,5,7,9 9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/05/2022
Giải tám
79
Giải bảy
609
Giải sáu
6546
0463
6861
Giải năm
9603
Giải tư
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
Giải ba
12885
12485
Giải nhì
24748
Giải nhất
08332
Đặc biệt
188947
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6,9
2 7,8
3 2,7
4 6,7,8
5
6 1,3
7 2,9
8 5,5
9 8
Đầu Đuôi
0
6 1
3,7 2
0,6 3
4
8,8 5
1,4 6
2,3,4 7
2,4,9 8
0,1,7 9
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/05/2022
Giải tám
71
Giải bảy
007
Giải sáu
0463
4318
0859
Giải năm
0737
Giải tư
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải ba
41814
32902
Giải nhì
35228
Giải nhất
12346
Đặc biệt
837920
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6,7
1 4,8
2 0,8
3 3,7,9
4 6
5 9
6 3,4
7 1
8
9 4
Đầu Đuôi
2 0
0,7 1
0 2
0,3,6 3
1,6,9 4
5
0,4 6
0,3 7
1,2 8
3,5 9
Đăng ký