Kết quả xổ số Đắk Lắk

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/05/2022
Giải tám
36
Giải bảy
496
Giải sáu
1985
3055
1375
Giải năm
3935
Giải tư
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
Giải ba
47997
07658
Giải nhì
66778
Giải nhất
68373
Đặc biệt
239950
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1
3 4,5,6,7
4 9
5 0,5,8
6
7 3,5,7,8,8
8 5
9 6,7
Đầu Đuôi
5 0
2 1
2
7 3
3 4
3,5,7,8 5
0,3,9 6
3,7,9 7
5,7,7 8
4 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/05/2022
Giải tám
34
Giải bảy
250
Giải sáu
0944
4917
2435
Giải năm
2068
Giải tư
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
Giải ba
03309
37845
Giải nhì
75193
Giải nhất
71585
Đặc biệt
260528
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4,9
1 7
2 2,8
3 2,4,5
4 2,4,5,5
5 0
6 1,8
7
8 5
9 3,8
Đầu Đuôi
5 0
6 1
2,3,4 2
9 3
0,3,4 4
3,4,4,8 5
6
1 7
2,6,9 8
0 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/04/2022
Giải tám
63
Giải bảy
500
Giải sáu
6325
0141
3322
Giải năm
9102
Giải tư
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
Giải ba
42256
57098
Giải nhì
53728
Giải nhất
25193
Đặc biệt
243417
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,0,2,4
1 7,9
2 2,5,8
3 9
4 1
5 3,6,7
6 3
7
8 4
9 3,8
Đầu Đuôi
0,0 0
4 1
0,2 2
5,6,9 3
0,8 4
2 5
5 6
1,5 7
2,9 8
1,3 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/04/2022
Giải tám
95
Giải bảy
485
Giải sáu
4891
7075
5895
Giải năm
2056
Giải tư
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
Giải ba
90497
33549
Giải nhì
19422
Giải nhất
22959
Đặc biệt
636450
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 8
1
2 2,2,7
3 6
4 4,9
5 0,0,6,7,9
6
7 5
8 5
9 1,5,5,7
Đầu Đuôi
5,5 0
9 1
2,2 2
3
4 4
7,8,9,9 5
3,5 6
2,5,9 7
0 8
4,5 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/04/2022
Giải tám
16
Giải bảy
445
Giải sáu
8072
8537
0144
Giải năm
7412
Giải tư
68499
99916
85843
33743
76067
03955
04683
Giải ba
16689
07357
Giải nhì
02347
Giải nhất
47501
Đặc biệt
860071
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1
1 2,6,6
2
3 7
4 3,3,4,5,7
5 5,7
6 7
7 1,2
8 3,9
9 9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
1,7 2
4,4,8 3
4 4
4,5 5
1,1 6
3,4,5,6 7
8
8,9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/04/2022
Giải tám
98
Giải bảy
656
Giải sáu
4438
4653
8385
Giải năm
4711
Giải tư
28897
46020
88250
41783
91879
77626
90578
Giải ba
12918
56844
Giải nhì
52758
Giải nhất
70415
Đặc biệt
156856
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 1,5,8
2 0,6
3 8
4 4
5 0,3,6,6,8
6
7 8,9
8 3,5
9 7,8
Đầu Đuôi
2,5 0
1 1
2
5,8 3
4 4
1,8 5
2,5,5 6
9 7
1,3,5,7,9 8
7 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/03/2022
Giải tám
10
Giải bảy
183
Giải sáu
7613
7983
9730
Giải năm
0065
Giải tư
03245
13791
12024
42317
55583
23421
34380
Giải ba
43387
54833
Giải nhì
09347
Giải nhất
50863
Đặc biệt
392992
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7
2 1,4
3 0,3
4 5,7
5
6 3,5
7
8 0,3,3,3,7
9 1,2
Đầu Đuôi
1,3,8 0
2,9 1
9 2
1,3,6,8,8,8 3
2 4
4,6 5
6
1,4,8 7
8
9
Đăng ký