Kết quả xổ số Đắk Lắk

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/06/2022
Giải tám
09
Giải bảy
632
Giải sáu
0807
4060
0447
Giải năm
9254
Giải tư
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
Giải ba
03975
25896
Giải nhì
30424
Giải nhất
41133
Đặc biệt
612861
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4,7,9
1 0,3,3
2 4
3 2,3
4 2,7
5 2,4
6 0,1
7 5
8
9 6
Đầu Đuôi
1,6 0
6 1
3,4,5 2
0,1,1,3 3
0,2,5 4
7 5
9 6
0,4 7
8
0 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/06/2022
Giải tám
81
Giải bảy
548
Giải sáu
2639
3023
8139
Giải năm
8698
Giải tư
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
Giải ba
67527
72397
Giải nhì
87585
Giải nhất
45308
Đặc biệt
022690
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 5,8
1
2 3,7
3 9,9
4 7,8
5 5,8
6 9
7
8 1,5
9 0,7,8,9,9
Đầu Đuôi
9 0
8 1
2
2 3
4
0,5,8 5
6
2,4,9 7
0,4,5,9 8
3,3,6,9,9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/06/2022
Giải tám
17
Giải bảy
013
Giải sáu
1962
0233
6845
Giải năm
1185
Giải tư
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
Giải ba
32871
08597
Giải nhì
80867
Giải nhất
97602
Đặc biệt
782690
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2 0
3 3
4 0,5
5
6 2,7
7 1
8 3,5,9
9 0,2,3,4,7
Đầu Đuôi
2,4,9 0
7 1
0,6,9 2
1,3,8,9 3
9 4
4,8 5
6
1,6,9 7
8
8 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/06/2022
Giải tám
78
Giải bảy
513
Giải sáu
0509
7490
7247
Giải năm
4470
Giải tư
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
Giải ba
14457
18458
Giải nhì
97324
Giải nhất
17343
Đặc biệt
351704
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 3,8,9
2 4
3
4 3,7
5 2,7,8,8
6 7
7 0,8,8
8
9 0
Đầu Đuôi
7,9 0
1
5 2
0,1,4 3
0,2 4
5
6
4,5,6 7
1,5,5,7,7 8
0,1 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 31/05/2022
Giải tám
44
Giải bảy
041
Giải sáu
1370
7517
3899
Giải năm
4638
Giải tư
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
Giải ba
43634
94910
Giải nhì
76826
Giải nhất
83054
Đặc biệt
549979
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 5,5,6
3 4,8
4 0,1,4
5 4
6 5
7 0,3,6,9
8 0
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7,8 0
4 1
2
7 3
3,4,5 4
2,2,6 5
2,7 6
1 7
3 8
7,9 9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/05/2022
Giải tám
46
Giải bảy
732
Giải sáu
5280
6952
5551
Giải năm
9255
Giải tư
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
Giải ba
01798
47578
Giải nhì
56421
Giải nhất
34250
Đặc biệt
076502
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,2,4
1
2 1
3 0,2
4 6
5 0,1,1,2,5
6
7 4,5,8
8 0
9 5,8
Đầu Đuôi
3,5,8 0
2,5,5 1
0,0,3,5 2
3
0,7 4
5,7,9 5
4 6
7
7,9 8
9
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/05/2022
Giải tám
60
Giải bảy
834
Giải sáu
0890
8166
7656
Giải năm
2083
Giải tư
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
Giải ba
85615
22703
Giải nhì
69454
Giải nhất
91676
Đặc biệt
211683
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3
1 2,5
2
3 4,5
4
5 4,4,6
6 0,6,6
7 1,6
8 3,3,9
9 0,9
Đầu Đuôi
6,9 0
7 1
1 2
0,8,8 3
3,5,5 4
1,3 5
5,6,6,7 6
7
8
8,9 9
Đăng ký