Kết quả xổ số Đà Lạt

Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/04/2008
Giải tám
61
Giải bảy
380
Giải sáu
8730
2829
3262
Giải năm
3377
Giải tư
42293
02612
94939
75385
04096
41030
33307
Giải ba
42408
16494
Giải nhì
58237
Giải nhất
88167
Đặc biệt
70842
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,8
1 2
2 9
3 0,0,7,9
4 2
5
6 1,2,7
7 7
8 0,5
9 3,4,6
Đầu Đuôi
3,3,8 0
6 1
1,4,6 2
9 3
9 4
8 5
9 6
0,3,6,7 7
0 8
2,3 9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/04/2008
Giải tám
78
Giải bảy
237
Giải sáu
7637
8432
5654
Giải năm
7659
Giải tư
82765
45244
55999
61110
06204
79270
57559
Giải ba
67095
26019
Giải nhì
27231
Giải nhất
41081
Đặc biệt
32770
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4
1 0,9
2
3 1,2,7,7
4 4
5 4,9,9
6 5
7 0,0,8
8 1
9 5,9
Đầu Đuôi
1,7,7 0
3,8 1
3 2
3
0,4,5 4
6,9 5
6
3,3 7
7 8
1,5,5,9 9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/04/2008
Giải tám
92
Giải bảy
771
Giải sáu
5882
3097
5852
Giải năm
7549
Giải tư
60298
87470
90598
66658
32407
40908
72477
Giải ba
13566
02891
Giải nhì
06059
Giải nhất
61979
Đặc biệt
40488
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,8
1
2
3
4 9
5 2,8,9
6 6
7 0,1,7,9
8 2,8
9 1,2,7,8,8
Đầu Đuôi
7 0
7,9 1
5,8,9 2
3
4
5
6 6
0,7,9 7
0,5,8,9,9 8
4,5,7 9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/03/2008
Giải tám
94
Giải bảy
674
Giải sáu
5352
4428
2863
Giải năm
8354
Giải tư
90670
99979
74321
14773
81463
93317
26179
Giải ba
55621
07004
Giải nhì
51243
Giải nhất
37083
Đặc biệt
69225
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 1,1,5,8
3
4 3
5 2,4
6 3,3
7 0,3,4,9,9
8 3
9 4
Đầu Đuôi
7 0
2,2 1
5 2
4,6,6,7,8 3
0,5,7,9 4
2 5
6
1 7
2 8
7,7 9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/03/2008
Giải tám
38
Giải bảy
246
Giải sáu
7779
2777
6799
Giải năm
9330
Giải tư
32017
01746
59140
91388
47895
23806
07495
Giải ba
85186
43759
Giải nhì
59526
Giải nhất
57286
Đặc biệt
17976
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2 6
3 0,8
4 0,6,6
5 9
6
7 6,7,9
8 6,6,8
9 5,5,9
Đầu Đuôi
3,4 0
1
2
3
4
9,9 5
0,2,4,4,7,8,8 6
1,7 7
3,8 8
5,7,9 9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/03/2008
Giải tám
07
Giải bảy
747
Giải sáu
5634
4077
3731
Giải năm
7412
Giải tư
49070
30420
80081
51212
88617
20945
50027
Giải ba
39895
49050
Giải nhì
19832
Giải nhất
55862
Đặc biệt
14055
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7
1 2,2,7
2 0,7
3 1,2,4
4 5,7
5 0,5
6 2
7 0,7
8 1
9 5
Đầu Đuôi
2,5,7 0
3,8 1
1,1,3,6 2
3
3 4
4,5,9 5
6
0,1,2,4,7 7
8
9
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/03/2008
Giải tám
21
Giải bảy
857
Giải sáu
8110
1966
6832
Giải năm
5035
Giải tư
48907
21156
64457
60412
20007
44646
20756
Giải ba
66545
31621
Giải nhì
80450
Giải nhất
66746
Đặc biệt
14256
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,7
1 0,2
2 1,1
3 2,5
4 5,6,6
5 0,6,6,6,7,7
6 6
7
8
9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,2 1
1,3 2
3
4
3,4 5
4,4,5,5,5,6 6
0,0,5,5 7
8
9
Đăng ký