Kết quả xổ số Cần Thơ

Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
337
Giải sáu
9322
9228
0995
Giải năm
4307
Giải tư
91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113
Giải ba
15621
53609
Giải nhì
66628
Giải nhất
28767
Đặc biệt
864057
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 7,7,9
1 3
2 1,1,2,2,8,8
3 7
4 0
5 7
6 3,7
7 4
8
9 5,8
Đầu Đuôi
4 0
2,2 1
2,2 2
1,6 3
7 4
9 5
6
0,0,3,5,6 7
2,2,9 8
0 9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/06/2022
Giải tám
14
Giải bảy
647
Giải sáu
4674
3786
3800
Giải năm
3440
Giải tư
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
Giải ba
67226
93419
Giải nhì
99872
Giải nhất
25545
Đặc biệt
821302
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 4,9,9
2 6
3
4 0,5,7
5 0
6
7 2,4
8 1,6,7,8
9 4
Đầu Đuôi
0,4,5 0
8 1
0,0,7 2
3
1,7,9 4
4 5
2,8 6
4,8 7
8 8
1,1 9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/06/2022
Giải tám
93
Giải bảy
138
Giải sáu
5972
1683
3575
Giải năm
4212
Giải tư
57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523
Giải ba
66556
73434
Giải nhì
29610
Giải nhất
57910
Đặc biệt
927165
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0,0,2,8
2 3,5
3 2,4,8
4 5
5 6
6 5
7 2,5
8 3
9 3,5,9
Đầu Đuôi
1,1 0
1
1,3,7 2
2,8,9 3
3 4
2,4,6,7,9 5
5 6
7
1,3 8
9 9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/06/2022
Giải tám
26
Giải bảy
986
Giải sáu
8631
6757
1122
Giải năm
2841
Giải tư
79186
55906
01886
10512
76053
55573
43643
Giải ba
24076
30484
Giải nhì
91284
Giải nhất
13490
Đặc biệt
579210
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 6
1 0,2
2 2,6
3 1
4 1,3
5 3,7
6
7 3,6
8 4,4,6,6,6
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
3,4 1
1,2 2
4,5,7 3
8,8 4
5
0,2,7,8,8,8 6
5 7
8
9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/06/2022
Giải tám
41
Giải bảy
177
Giải sáu
2055
9765
5552
Giải năm
9510
Giải tư
33454
37653
05826
98112
09572
07964
13000
Giải ba
28949
33510
Giải nhì
48230
Giải nhất
62157
Đặc biệt
541281
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0,2
2 6
3 0
4 1,9
5 2,3,4,5,7
6 4,5
7 2,7
8 1
9
Đầu Đuôi
0,1,1,3 0
4,8 1
1,5,7 2
5 3
5,6 4
5,6 5
2 6
5,7 7
8
4 9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/05/2022
Giải tám
93
Giải bảy
263
Giải sáu
9462
6458
0283
Giải năm
1817
Giải tư
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
Giải ba
24119
11343
Giải nhì
03425
Giải nhất
75400
Đặc biệt
353900
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,0
1 2,5,7,9
2 5,8
3
4 3
5 8
6 2,3,3,4
7 7
8 3
9 2,3
Đầu Đuôi
0,0 0
1
1,6,9 2
4,6,6,8,9 3
6 4
1,2 5
6
1,7 7
2,5 8
1 9
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/05/2022
Giải tám
98
Giải bảy
224
Giải sáu
8706
2281
4688
Giải năm
3191
Giải tư
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
Giải ba
39408
13407
Giải nhì
60613
Giải nhất
24244
Đặc biệt
547303
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4,5,6,7,8,8
1 3
2 2,4
3
4 2,4
5
6 7
7
8 1,8
9 1,3,8
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2,4 2
0,1,9 3
0,2,4 4
0 5
0 6
0,6 7
0,0,8,9 8
9
Đăng ký