Kết quả xổ số Bình Phước

Kết quả xổ số Bình Phước - 25/06/2022
Giải tám
77
Giải bảy
703
Giải sáu
6994
0780
3398
Giải năm
7590
Giải tư
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
Giải ba
62377
15872
Giải nhì
58530
Giải nhất
70753
Đặc biệt
057234
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,0,3
1
2
3 0,4
4
5 3,7
6
7 2,2,7,7
8 0,1,2
9 0,2,4,8
Đầu Đuôi
0,0,3,8,9 0
8 1
7,7,8,9 2
0,5 3
3,9 4
5
6
5,7,7 7
9 8
9
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/06/2022
Giải tám
65
Giải bảy
619
Giải sáu
2742
3928
6135
Giải năm
0470
Giải tư
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
Giải ba
20296
43792
Giải nhì
12195
Giải nhất
13736
Đặc biệt
321950
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 8,9
2 8
3 5,5,6
4 2,9
5 0
6 2,4,5,7
7 0
8
9 2,5,6,8
Đầu Đuôi
5,7 0
1
4,6,9 2
3
6 4
3,3,6,9 5
3,9 6
6 7
1,2,9 8
1,4 9
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/06/2022
Giải tám
11
Giải bảy
926
Giải sáu
6020
2979
3520
Giải năm
6517
Giải tư
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
Giải ba
20954
83374
Giải nhì
00668
Giải nhất
24691
Đặc biệt
702051
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2,2,7
2 0,0,6
3 4
4
5 1,4,6,8
6 8
7 4,9
8 5
9 1
Đầu Đuôi
2,2 0
1,5,9 1
1,1 2
3
0,3,5,7 4
8 5
2,5 6
1 7
5,6 8
7 9
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/06/2022
Giải tám
95
Giải bảy
336
Giải sáu
6181
3622
6882
Giải năm
2175
Giải tư
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
Giải ba
67328
13658
Giải nhì
52931
Giải nhất
03977
Đặc biệt
189852
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1
2 0,2,8
3 1,6,8
4
5 2,8
6
7 0,5,7,7,7
8 1,2
9 0,5,5
Đầu Đuôi
2,7,9 0
3,8 1
2,5,8 2
3
4
7,9,9 5
3 6
7,7,7 7
2,3,5 8
9
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/05/2022
Giải tám
95
Giải bảy
391
Giải sáu
2614
7741
8075
Giải năm
5180
Giải tư
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
Giải ba
48669
40011
Giải nhì
18428
Giải nhất
81863
Đặc biệt
977422
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 1,3,4,4,5,5,6
2 0,2,8
3
4 1
5
6 3,9
7 5
8 0
9 1,4,5
Đầu Đuôi
2,8 0
1,4,9 1
2 2
1,6 3
1,1,9 4
1,1,7,9 5
1 6
7
2 8
6 9
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/05/2022
Giải tám
84
Giải bảy
768
Giải sáu
4252
5769
2999
Giải năm
9910
Giải tư
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
Giải ba
15534
61150
Giải nhì
67872
Giải nhất
41495
Đặc biệt
426566
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 0
2 8
3 4
4 0,1
5 0,2
6 0,6,6,8,8,9
7 2,9
8 4
9 5,9
Đầu Đuôi
1,4,5,6 0
4 1
5,7 2
3
3,8 4
9 5
6,6 6
7
2,6,6 8
6,7,9 9
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/05/2022
Giải tám
03
Giải bảy
330
Giải sáu
6179
3117
1309
Giải năm
2198
Giải tư
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải ba
25252
48798
Giải nhì
72733
Giải nhất
05230
Đặc biệt
765353
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,9
1 7
2 5
3 0,0,3
4
5 2,2,3,5
6 2,7
7 8,9
8 7
9 8,8
Đầu Đuôi
3,3 0
1
5,5,6 2
0,3,5 3
4
2,5 5
6
1,6,8 7
7,9,9 8
0,7 9
Đăng ký