Kết quả xổ số Bình Định

Kết quả xổ số Bình Định - 12/05/2022
Giải tám
60
Giải bảy
075
Giải sáu
1374
0743
6645
Giải năm
4730
Giải tư
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
Giải ba
82068
85150
Giải nhì
79779
Giải nhất
61180
Đặc biệt
993623
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 3
3 0
4 3,5,6
5 0,2
6 0,8,8,8
7 4,5,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
3,5,6,8 0
1
1,5 2
2,4 3
7 4
4,7 5
4 6
9 7
6,6,6 8
0,7 9
Kết quả xổ số Bình Định - 05/05/2022
Giải tám
06
Giải bảy
527
Giải sáu
8684
1714
7397
Giải năm
1525
Giải tư
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
Giải ba
58421
04233
Giải nhì
12118
Giải nhất
35280
Đặc biệt
040287
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 4,8
2 1,1,5,7
3 3
4 5
5
6 8
7
8 0,3,4,7,9
9 7
Đầu Đuôi
0,8 0
2,2 1
2
3,8 3
1,8 4
2,4 5
0 6
0,2,8,9 7
1,6 8
8 9
Kết quả xổ số Bình Định - 28/04/2022
Giải tám
39
Giải bảy
444
Giải sáu
5027
7535
0922
Giải năm
0622
Giải tư
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
Giải ba
31817
27556
Giải nhì
18429
Giải nhất
40354
Đặc biệt
588617
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,9
1 7,7
2 2,2,6,7,9
3 0,5,9
4 4
5 0,3,4,6
6
7
8
9 2
Đầu Đuôi
3,5 0
0 1
2,2,9 2
5 3
4,5 4
3 5
2,5 6
1,1,2 7
8
0,2,3 9
Kết quả xổ số Bình Định - 21/04/2022
Giải tám
70
Giải bảy
880
Giải sáu
1282
2343
3664
Giải năm
0398
Giải tư
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
Giải ba
68495
30843
Giải nhì
47574
Giải nhất
58765
Đặc biệt
841832
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2
3 2,5
4 3,3
5 1
6 4,5
7 0,2,4
8 0,2,7
9 5,5,8
Đầu Đuôi
0,7,8 0
5 1
3,7,8 2
1,4,4 3
6,7 4
3,6,9,9 5
6
8 7
9 8
9
Kết quả xổ số Bình Định - 14/04/2022
Giải tám
10
Giải bảy
457
Giải sáu
4741
9406
2913
Giải năm
5938
Giải tư
30109
28347
99075
68767
40077
22056
12122
Giải ba
56457
57260
Giải nhì
61357
Giải nhất
08461
Đặc biệt
514084
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 2
3 8
4 1,7
5 6,7,7,7
6 0,1,7
7 5,7
8 4
9
Đầu Đuôi
1,6 0
4,6 1
2 2
1 3
8 4
7 5
0,5 6
4,5,5,5,6,7 7
3 8
0 9
Kết quả xổ số Bình Định - 07/04/2022
Giải tám
92
Giải bảy
151
Giải sáu
5329
7556
5305
Giải năm
3137
Giải tư
64042
36153
69799
70084
03302
38497
97718
Giải ba
07550
37855
Giải nhì
13130
Giải nhất
04193
Đặc biệt
721744
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,5
1 8
2 9
3 0,7
4 2,4
5 0,1,3,5,6
6
7
8 4
9 2,3,7,9
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
0,4,9 2
5,9 3
4,8 4
0,5 5
5 6
3,9 7
1 8
2,9 9
Kết quả xổ số Bình Định - 31/03/2022
Giải tám
96
Giải bảy
820
Giải sáu
1199
3343
2046
Giải năm
7213
Giải tư
49790
25769
76066
89524
27279
67914
73883
Giải ba
74116
25801
Giải nhì
98013
Giải nhất
56150
Đặc biệt
617205
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,5
1 3,3,4,6
2 0,4
3
4 3,6
5 0
6 6,9
7 9
8 3
9 0,6,9
Đầu Đuôi
2,5,9 0
0 1
2
1,1,4,8 3
1,2 4
0 5
1,4,6,9 6
7
8
6,7,9 9
Đăng ký