Kết quả xổ số Bắc Ninh

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/05/2005
Đặc biệt
31884
Giải nhất
41815
Giải nhì
38716
31158
Giải ba
82273
18132
98354
82019
72978
32393
Giải tư
3394
3956
0432
1296
Giải năm
1740
2951
0164
7200
9111
1309
Giải sáu
429
337
370
Giải bảy
48
20
01
97
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,1,9
1 1,5,6,9
2 0,9
3 2,2,7
4 0,8
5 1,4,6,8
6 4
7 0,3,8
8 4
9 3,4,6,7
Đầu Đuôi
0,2,4,7 0
0,1,5 1
3,3 2
7,9 3
5,6,8,9 4
1 5
1,5,9 6
3,9 7
4,5,7 8
0,1,2 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 04/05/2005
Đặc biệt
38916
Giải nhất
22796
Giải nhì
99250
26791
Giải ba
46844
04673
04060
64346
44790
20977
Giải tư
5927
3116
6503
1318
Giải năm
8932
5470
9978
3949
5888
6209
Giải sáu
621
196
490
Giải bảy
90
15
50
59
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,9
1 5,6,6,8
2 1,7
3 2
4 4,6,9
5 0,0,9
6 0
7 0,3,7,8
8 8
9 0,0,0,1,6,6
Đầu Đuôi
5,5,6,7,9,9,9 0
2,9 1
3 2
0,7 3
4 4
1 5
1,1,4,9,9 6
2,7 7
1,7,8 8
0,4,5 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/04/2005
Đặc biệt
15566
Giải nhất
02871
Giải nhì
63349
33633
Giải ba
89175
25093
33251
20620
27183
38838
Giải tư
0555
1104
8050
5895
Giải năm
6431
5380
1469
3330
9145
0580
Giải sáu
586
520
350
Giải bảy
76
58
99
38
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 4
1
2 0,0
3 0,1,3,8,8
4 5,9
5 0,0,1,5,8
6 6,9
7 1,5,6
8 0,0,3,6
9 3,5,9
Đầu Đuôi
2,2,3,5,5,8,8 0
3,5,7 1
2
3,8,9 3
0 4
4,5,7,9 5
6,7,8 6
7
3,3,5 8
4,6,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/04/2005
Đặc biệt
68889
Giải nhất
32242
Giải nhì
66149
45963
Giải ba
56485
63674
92668
31729
30188
69689
Giải tư
6669
9598
3599
4198
Giải năm
3258
5360
7401
6929
5766
2223
Giải sáu
338
908
580
Giải bảy
91
25
84
76
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 3,5,9,9
3 8
4 2,9
5 8
6 0,3,6,8,9
7 4,6
8 0,4,5,8,9,9
9 1,8,8,9
Đầu Đuôi
6,8 0
0,9 1
4 2
2,6 3
7,8 4
2,8 5
6,7 6
7
0,3,5,6,8,9,9 8
2,2,4,6,8,8,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/04/2005
Đặc biệt
45258
Giải nhất
17554
Giải nhì
25066
34273
Giải ba
18143
35839
71185
06409
16483
54389
Giải tư
8569
7501
5033
8610
Giải năm
8809
7444
3251
7155
2982
6406
Giải sáu
620
491
738
Giải bảy
22
14
89
64
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,6,9,9
1 0,4
2 0,2
3 3,8,9
4 3,4
5 1,4,5,8
6 4,6,9
7 3
8 2,3,5,9,9
9 1
Đầu Đuôi
1,2 0
0,5,9 1
2,8 2
3,4,7,8 3
1,4,5,6 4
5,8 5
0,6 6
7
3,5 8
0,0,3,6,8,8 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/04/2005
Đặc biệt
93103
Giải nhất
13062
Giải nhì
33709
07146
Giải ba
60459
18486
78053
39480
33776
88700
Giải tư
3729
6451
3651
3931
Giải năm
0828
5263
8142
9573
2063
1180
Giải sáu
766
323
615
Giải bảy
71
91
51
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,3,7,9
1 5
2 3,8,9
3 1
4 2,6
5 1,1,1,3,9
6 2,3,3,6
7 1,3,6
8 0,0,6
9 1
Đầu Đuôi
0,8,8 0
3,5,5,5,7,9 1
4,6 2
0,2,5,6,6,7 3
4
1 5
4,6,7,8 6
0 7
2 8
0,2,5 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 30/03/2005
Đặc biệt
81632
Giải nhất
65602
Giải nhì
76101
44840
Giải ba
04411
30388
98611
86193
71324
32607
Giải tư
9766
3723
0135
4510
Giải năm
2551
4292
6038
8664
7370
4703
Giải sáu
873
717
642
Giải bảy
04
09
00
07
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,4,7,7,9
1 0,1,1,7
2 3,4
3 2,5,8
4 0,2
5 1
6 4,6
7 0,3
8 8
9 2,3
Đầu Đuôi
0,1,4,7 0
0,1,1,5 1
0,3,4,9 2
0,2,7,9 3
0,2,6 4
3 5
6 6
0,0,1 7
3,8 8
0 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/03/2005
Đặc biệt
52191
Giải nhất
23141
Giải nhì
03256
16412
Giải ba
54314
98999
78736
03005
00224
33364
Giải tư
0584
5892
4126
4915
Giải năm
9505
1654
6845
6549
2707
3058
Giải sáu
202
319
680
Giải bảy
08
25
44
51
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,5,5,7,8
1 2,4,5,9
2 4,5,6
3 6
4 1,4,5,9
5 1,4,6,8
6 4
7
8 0,4
9 1,2,9
Đầu Đuôi
8 0
4,5,9 1
0,1,9 2
3
1,2,4,5,6,8 4
0,0,1,2,4 5
2,3,5 6
0 7
0,5 8
1,4,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/03/2005
Đặc biệt
65930
Giải nhất
05316
Giải nhì
43045
03599
Giải ba
89733
57618
65829
40884
19154
90509
Giải tư
2279
6036
7310
8503
Giải năm
1631
0704
7232
8273
2744
9764
Giải sáu
280
480
456
Giải bảy
42
21
47
58
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 0,6,8
2 1,9
3 0,1,2,3,6
4 2,4,5,7
5 4,6,8
6 4
7 3,9
8 0,0,4
9 9
Đầu Đuôi
1,3,8,8 0
2,3 1
3,4 2
0,3,7 3
0,4,5,6,8 4
4 5
1,3,5 6
4 7
1,5 8
0,2,7,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 09/03/2005
Đặc biệt
84376
Giải nhất
40272
Giải nhì
79239
78791
Giải ba
22967
55674
21853
76133
76969
98709
Giải tư
4403
8885
4784
5396
Giải năm
5526
3889
2204
6595
5186
6473
Giải sáu
274
183
823
Giải bảy
96
44
93
78
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1
2 3,6
3 3,9
4 4
5 3
6 7,9
7 2,3,4,4,6,8
8 3,4,5,6,9
9 1,3,5,6,6
Đầu Đuôi
0
9 1
7 2
0,2,3,5,7,8,9 3
0,4,7,7,8 4
8,9 5
2,7,8,9,9 6
6 7
7 8
0,3,6,8 9
Đăng ký