Kết quả xổ số Bắc Ninh

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/04/2022
14VG-5VG-6VG-2VG-7VG-4VG
Đặc biệt
58953
Giải nhất
10071
Giải nhì
15350
76286
Giải ba
50071
42800
28523
34419
88725
22282
Giải tư
6767
6464
0168
1738
Giải năm
2446
7441
2811
6641
8279
8110
Giải sáu
902
935
017
Giải bảy
76
28
23
61
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,1,7,9
2 3,3,5,8
3 5,8
4 1,1,6
5 0,3
6 1,4,7,8
7 1,1,6,9
8 2,6
9
Đầu Đuôi
0,1,5 0
1,4,4,6,7,7 1
0,8 2
2,2,5 3
6 4
2,3 5
4,7,8 6
1,6 7
2,3,6 8
1,7 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/04/2022
7UZ-11UZ-1UZ-14UZ-2UZ-13UZ
Đặc biệt
76864
Giải nhất
80616
Giải nhì
87435
72823
Giải ba
46453
68170
37417
88526
94328
85281
Giải tư
3462
6516
8295
3537
Giải năm
9894
4113
2186
5966
8241
6819
Giải sáu
445
650
682
Giải bảy
71
33
83
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 3,6,6,7,9
2 3,6,8
3 3,5,7,9
4 1,5
5 0,3
6 2,4,6
7 0,1
8 1,2,3,6
9 4,5
Đầu Đuôi
5,7 0
4,7,8 1
6,8 2
1,2,3,5,8 3
6,9 4
3,4,9 5
1,1,2,6,8 6
1,3 7
2 8
1,3 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/04/2022
5UQ-8UQ-3UQ-15UQ-1UQ-7UQ
Đặc biệt
17538
Giải nhất
92002
Giải nhì
23026
19281
Giải ba
15536
30966
76124
63497
38508
09445
Giải tư
8110
3470
8595
8727
Giải năm
4983
8106
4390
9195
4331
5328
Giải sáu
171
667
338
Giải bảy
43
88
92
11
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,6,8
1 0,1
2 4,6,7,8
3 1,6,8,8
4 3,5
5
6 6,7
7 0,1
8 1,3,8
9 0,2,5,5,7
Đầu Đuôi
1,7,9 0
1,3,7,8 1
0,9 2
4,8 3
2 4
4,9,9 5
0,2,3,6 6
2,6,9 7
0,2,3,3,8 8
9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 30/03/2022
6UG-14UG-3UG-12UG-13UG-10UG
Đặc biệt
89914
Giải nhất
74298
Giải nhì
09293
59930
Giải ba
46724
96575
39515
48450
28265
90715
Giải tư
6313
1625
2929
3989
Giải năm
8513
7314
6491
1870
4135
2492
Giải sáu
919
726
214
Giải bảy
08
78
74
19
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 8
1 3,3,4,4,4,5,5,9,9
2 4,5,6,9
3 0,5
4
5 0
6 5
7 0,4,5,8
8 9
9 1,2,3,8
Đầu Đuôi
3,5,7 0
9 1
9 2
1,1,9 3
1,1,1,2,7 4
1,1,2,3,6,7 5
2 6
7
0,7,9 8
1,1,2,8 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/03/2022
15TZ-6TZ-12TZ-5TZ-2TZ-7TZ
Đặc biệt
38074
Giải nhất
32168
Giải nhì
16948
99428
Giải ba
73717
01055
12770
79760
55665
24271
Giải tư
9564
9970
1812
0643
Giải năm
6248
9625
2336
2652
1463
7888
Giải sáu
513
774
799
Giải bảy
32
85
48
39
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 2,3,7
2 5,8
3 2,6,9
4 3,8,8,8
5 2,5
6 0,3,4,5,8
7 0,0,1,4,4
8 5,8
9 9
Đầu Đuôi
6,7,7 0
7 1
1,3,5 2
1,4,6 3
6,7,7 4
2,5,6,8 5
3 6
1 7
2,4,4,4,6,8 8
3,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/03/2022
11TQ-12TQ-1TQ-3TQ-4TQ-14TQ
Đặc biệt
18513
Giải nhất
23055
Giải nhì
65520
37809
Giải ba
97167
84594
85212
60009
84656
76730
Giải tư
7199
7811
0063
1358
Giải năm
4279
7779
0907
3293
8844
7008
Giải sáu
473
035
402
Giải bảy
70
82
02
19
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,2,7,8,9,9
1 1,2,3,9
2 0
3 0,5
4 4
5 5,6,8
6 3,7
7 0,3,9,9
8 2
9 3,4,9
Đầu Đuôi
2,3,7 0
1 1
0,0,1,8 2
1,6,7,9 3
4,9 4
3,5 5
5 6
0,6 7
0,5 8
0,0,1,7,7,9 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 09/03/2022
10TG-15TG-11TG-1TG-8TG-14TG
Đặc biệt
08663
Giải nhất
08349
Giải nhì
37296
97053
Giải ba
80671
84375
94690
91662
42348
22915
Giải tư
8041
1289
0141
3402
Giải năm
4160
1679
9338
2854
8917
0084
Giải sáu
587
448
285
Giải bảy
77
33
10
95
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2
1 0,5,7
2
3 3,8
4 1,1,8,8,9
5 3,4
6 0,2,3
7 1,5,7,9
8 4,5,7,9
9 0,5,6
Đầu Đuôi
1,6,9 0
4,4,7 1
0,6 2
3,5,6 3
5,8 4
1,7,8,9 5
9 6
1,7,8 7
3,4,4 8
4,7,8 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 02/03/2022
1SZ-8SZ-4SZ-2SZ-5SZ-7SZ
Đặc biệt
09390
Giải nhất
24578
Giải nhì
60358
99540
Giải ba
63583
13712
45763
74024
85468
21509
Giải tư
5913
5656
9302
8147
Giải năm
4857
5624
4734
6674
6345
2696
Giải sáu
690
549
354
Giải bảy
08
29
43
12
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 2,2,3
2 4,4,9
3 4
4 0,3,5,7,9
5 4,6,7,8
6 3,8
7 4,8
8 3
9 0,0,6
Đầu Đuôi
4,9,9 0
1
0,1,1 2
1,4,6,8 3
2,2,3,5,7 4
4 5
5,9 6
4,5 7
0,5,6,7 8
0,2,4 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/02/2022
2SQ-6SQ-3SQ-11SQ-1SQ-8SQ
Đặc biệt
25351
Giải nhất
04433
Giải nhì
97279
89295
Giải ba
87954
57318
68979
58191
67912
74009
Giải tư
6703
7837
8935
4256
Giải năm
4688
3642
5518
2865
9828
3771
Giải sáu
628
463
349
Giải bảy
51
79
43
09
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,9,9
1 2,8,8
2 8,8
3 3,5,7
4 2,3,9
5 1,1,4,6
6 3,5
7 1,9,9,9
8 8
9 1,5
Đầu Đuôi
0
5,5,7,9 1
1,4 2
0,3,4,6 3
5 4
3,6,9 5
5 6
3 7
1,1,2,2,8 8
0,0,4,7,7,7 9
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/02/2022
8SG-2SG-7SG-6SG-14SG-15SG
Đặc biệt
89562
Giải nhất
78809
Giải nhì
78724
07101
Giải ba
03154
34532
07570
87149
62691
74198
Giải tư
7483
4709
3698
1548
Giải năm
2267
8760
1966
4307
3793
1999
Giải sáu
007
910
563
Giải bảy
59
98
92
40
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,7,7,9,9
1 0
2 4
3 2
4 0,8,9
5 4,9
6 0,2,3,6,7
7 0
8 3
9 1,2,3,8,8,8,9
Đầu Đuôi
1,4,6,7 0
0,9 1
3,6,9 2
6,8,9 3
2,5 4
5
6 6
0,0,6 7
4,9,9,9 8
0,0,4,5,9 9
Đăng ký