Kết quả xổ số An Giang

Kết quả xổ số An Giang - 30/06/2022
Giải tám
55
Giải bảy
172
Giải sáu
6210
5946
4160
Giải năm
1172
Giải tư
24100
38232
52306
47947
03750
90911
08729
Giải ba
19744
01925
Giải nhì
27668
Giải nhất
95418
Đặc biệt
796373
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,1,8
2 5,9
3 2
4 4,6,7
5 0,5
6 0,8
7 2,2,3
8
9
Đầu Đuôi
0,1,5,6 0
1 1
3,7,7 2
7 3
4 4
2,5 5
0,4 6
4 7
1,6 8
2 9
Kết quả xổ số An Giang - 23/06/2022
Giải tám
29
Giải bảy
364
Giải sáu
0980
5818
4339
Giải năm
8601
Giải tư
45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141
Giải ba
18891
19700
Giải nhì
25147
Giải nhất
75656
Đặc biệt
736062
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 9
3 5,9
4 1,7
5 5,6
6 0,2,3,4
7
8 0
9 1,5
Đầu Đuôi
0,6,8 0
0,4,9 1
6 2
6 3
6 4
1,3,5,9 5
5 6
4 7
1 8
2,3 9
Kết quả xổ số An Giang - 16/06/2022
Giải tám
79
Giải bảy
384
Giải sáu
4093
7846
4136
Giải năm
4008
Giải tư
98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313
Giải ba
21280
48986
Giải nhì
40850
Giải nhất
03613
Đặc biệt
547503
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 3,3
2 2
3 1,6
4 1,6
5 0
6 6
7 4,9
8 0,4,6
9 3
Đầu Đuôi
5,8 0
3,4 1
2 2
0,1,1,9 3
7,8 4
5
3,4,6,8 6
7
0,0 8
7 9
Kết quả xổ số An Giang - 09/06/2022
Giải tám
40
Giải bảy
584
Giải sáu
8418
4966
8138
Giải năm
8536
Giải tư
98856
21615
91797
48019
70024
39590
66020
Giải ba
53431
08884
Giải nhì
33874
Giải nhất
86891
Đặc biệt
184266
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0
1 5,8,9
2 0,4
3 1,6,8
4 0
5 6
6 6,6
7 4
8 4,4
9 0,1,7
Đầu Đuôi
2,4,9 0
3,9 1
2
3
2,7,8,8 4
1 5
3,5,6,6 6
9 7
1,3 8
1 9
Kết quả xổ số An Giang - 02/06/2022
Giải tám
80
Giải bảy
832
Giải sáu
5552
9972
7947
Giải năm
8155
Giải tư
26201
46914
83578
93794
26879
98116
16871
Giải ba
46733
64590
Giải nhì
32676
Giải nhất
23302
Đặc biệt
722150
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,2
1 4,6
2
3 2,3
4 7
5 0,2,5
6
7 1,2,6,8,9
8 0
9 0,4
Đầu Đuôi
5,8,9 0
0,7 1
0,3,5,7 2
3 3
1,9 4
5 5
1,7 6
4 7
7 8
7 9
Kết quả xổ số An Giang - 26/05/2022
Giải tám
24
Giải bảy
835
Giải sáu
9501
9755
5728
Giải năm
4420
Giải tư
84059
15997
84409
55705
25721
78197
65838
Giải ba
16110
89166
Giải nhì
27810
Giải nhất
89306
Đặc biệt
337827
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 1,5,6,9
1 0,0
2 0,1,4,7,8
3 5,8
4
5 5,9
6 6
7
8
9 7,7
Đầu Đuôi
1,1,2 0
0,2 1
2
3
2 4
0,3,5 5
0,6 6
2,9,9 7
2,3 8
0,5 9
Kết quả xổ số An Giang - 19/05/2022
Giải tám
25
Giải bảy
709
Giải sáu
9277
2672
6700
Giải năm
3460
Giải tư
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
Giải ba
36449
05417
Giải nhì
96092
Giải nhất
02013
Đặc biệt
483760
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi
0 0,9
1 3,3,7,8
2 5,7
3
4 9
5
6 0,0
7 1,2,3,4,7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
0,6,6 0
7 1
7,9 2
1,1,7 3
7,8 4
2 5
6
1,2,7 7
1 8
0,4 9
Đăng ký