Sớ đầu đuôi Miền Trung

Thứ Ba
31-05-2022
Đắk Lắk
44 - 79
Quảng Nam
99 - 80
Thứ Hai
30-05-2022
Phú Yên
59 - 82
Thừa Thiên Huế
65 - 93
Chủ Nhật
29-05-2022
Kon Tum
48 - 12
Khánh Hòa
25 - 72
Thừa Thiên Huế
36 - 90
Thứ Bảy
28-05-2022
Đà Nẵng
23 - 83
Quảng Ngãi
39 - 18
Đắk Nông
16 - 51
Thứ Sáu
27-05-2022
Gia Lai
84 - 98
Ninh Thuận
54 - 36
Thứ Năm
26-05-2022
Bình Định
14 - 07
Quảng Trị
77 - 47
Quảng Bình
61 - 67
Thứ Tư
25-05-2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ Ba
24-05-2022
Đắk Lắk
46 - 02
Quảng Nam
52 - 33
Thứ Hai
23-05-2022
Phú Yên
49 - 31
Thừa Thiên Huế
69 - 84
Chủ Nhật
22-05-2022
Kon Tum
41 - 76
Khánh Hòa
60 - 18
Thừa Thiên Huế
95 - 45
Thứ Bảy
21-05-2022
Đà Nẵng
63 - 26
Quảng Ngãi
57 - 11
Đắk Nông
79 - 47
Thứ Sáu
20-05-2022
Gia Lai
55 - 53
Ninh Thuận
89 - 59
Thứ Năm
19-05-2022
Bình Định
23 - 02
Quảng Trị
67 - 98
Quảng Bình
49 - 28
Thứ Tư
18-05-2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37
Thứ Ba
17-05-2022
Đắk Lắk
60 - 83
Quảng Nam
30 - 76
Thứ Hai
16-05-2022
Phú Yên
87 - 27
Thừa Thiên Huế
99 - 16
Chủ Nhật
15-05-2022
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Thừa Thiên Huế
99 - 68
Thứ Bảy
14-05-2022
Đà Nẵng
56 - 93
Quảng Ngãi
68 - 46
Đắk Nông
71 - 20
Thứ Sáu
13-05-2022
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
41 - 50
Thứ Năm
12-05-2022
Bình Định
60 - 23
Quảng Trị
28 - 73
Quảng Bình
92 - 80
Thứ Tư
11-05-2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22
Thứ Ba
10-05-2022
Đắk Lắk
36 - 50
Quảng Nam
80 - 55
Thứ Hai
09-05-2022
Phú Yên
52 - 89
Thừa Thiên Huế
89 - 72
Chủ Nhật
08-05-2022
Kon Tum
72 - 73
Khánh Hòa
64 - 02
Thừa Thiên Huế
00 - 50
Thứ Bảy
07-05-2022
Đà Nẵng
08 - 69
Quảng Ngãi
52 - 25
Đắk Nông
61 - 27
Thứ Sáu
06-05-2022
Gia Lai
61 - 37
Ninh Thuận
33 - 75
Thứ Năm
05-05-2022
Bình Định
06 - 87
Quảng Trị
77 - 38
Quảng Bình
25 - 09
Thứ Tư
04-05-2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03
Thứ Ba
03-05-2022
Đắk Lắk
34 - 28
Quảng Nam
87 - 38
Thứ Hai
02-05-2022
Phú Yên
96 - 42
Thừa Thiên Huế
82 - 63
Đăng ký