Sớ đầu đuôi Miền Trung

Chủ Nhật
22-02-2009
Kon Tum
96 - 92
Khánh Hòa
21 - 97
Thứ Bảy
21-02-2009
Đà Nẵng
36 - 96
Quảng Ngãi
54 - 98
Đắk Nông
50 - 04
Thứ Sáu
20-02-2009
Gia Lai
74 - 38
Ninh Thuận
68 - 87
Thứ Năm
19-02-2009
Bình Định
76 - 21
Quảng Trị
42 - 75
Quảng Bình
64 - 65
Thứ Tư
18-02-2009
Đà Nẵng
90 - 24
Khánh Hòa
77 - 87
Thứ Ba
17-02-2009
Đắk Lắk
97 - 02
Quảng Nam
53 - 31
Thứ Hai
16-02-2009
Phú Yên
71 - 59
Thừa Thiên Huế
88 - 80
Chủ Nhật
15-02-2009
Kon Tum
43 - 32
Khánh Hòa
83 - 03
Thứ Bảy
14-02-2009
Đà Nẵng
47 - 55
Quảng Ngãi
71 - 30
Đắk Nông
59 - 91
Thứ Sáu
13-02-2009
Gia Lai
52 - 82
Ninh Thuận
33 - 88
Thứ Năm
12-02-2009
Bình Định
89 - 30
Quảng Trị
89 - 05
Quảng Bình
84 - 92
Thứ Tư
11-02-2009
Đà Nẵng
43 - 07
Khánh Hòa
65 - 42
Thứ Ba
10-02-2009
Đắk Lắk
55 - 84
Quảng Nam
41 - 01
Thứ Hai
09-02-2009
Phú Yên
00 - 29
Thừa Thiên Huế
56 - 74
Chủ Nhật
08-02-2009
Kon Tum
64 - 45
Khánh Hòa
21 - 93
Thứ Bảy
07-02-2009
Đà Nẵng
65 - 25
Quảng Ngãi
33 - 25
Đắk Nông
05 - 55
Thứ Sáu
06-02-2009
Gia Lai
60 - 87
Ninh Thuận
00 - 68
Thứ Năm
05-02-2009
Bình Định
20 - 31
Quảng Trị
55 - 40
Quảng Bình
04 - 88
Thứ Tư
04-02-2009
Đà Nẵng
89 - 90
Khánh Hòa
74 - 76
Thứ Ba
03-02-2009
Đắk Lắk
97 - 80
Quảng Nam
10 - 67
Thứ Hai
02-02-2009
Phú Yên
01 - 87
Thừa Thiên Huế
90 - 57
Chủ Nhật
01-02-2009
Kon Tum
23 - 23
Khánh Hòa
67 - 29
Thứ Bảy
31-01-2009
Đà Nẵng
95 - 87
Quảng Ngãi
33 - 25
Đắk Nông
02 - 27
Thứ Sáu
30-01-2009
Gia Lai
32 - 92
Ninh Thuận
86 - 58
Thứ Năm
29-01-2009
Bình Định
13 - 33
Quảng Trị
09 - 42
Quảng Bình
98 - 83
Thứ Tư
28-01-2009
Đà Nẵng
03 - 70
Khánh Hòa
09 - 56
Thứ Ba
27-01-2009
Đắk Lắk
94 - 75
Quảng Nam
82 - 48
Đăng ký