Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Tứ

Thứ Tư
12-01-2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39
Thứ Tư
05-01-2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65
Thứ Tư
29-12-2021
Đà Nẵng
56 - 76
Khánh Hòa
49 - 52
Thứ Tư
22-12-2021
Đà Nẵng
67 - 83
Khánh Hòa
95 - 52
Thứ Tư
15-12-2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95
Thứ Tư
08-12-2021
Đà Nẵng
37 - 44
Khánh Hòa
21 - 25
Thứ Tư
01-12-2021
Đà Nẵng
84 - 53
Khánh Hòa
92 - 82
Thứ Tư
24-11-2021
Đà Nẵng
82 - 24
Khánh Hòa
78 - 92
Thứ Tư
17-11-2021
Đà Nẵng
54 - 42
Khánh Hòa
79 - 55
Thứ Tư
10-11-2021
Đà Nẵng
66 - 64
Khánh Hòa
85 - 60
Thứ Tư
03-11-2021
Đà Nẵng
30 - 10
Khánh Hòa
41 - 86
Thứ Tư
27-10-2021
Đà Nẵng
60 - 91
Khánh Hòa
20 - 77
Thứ Tư
20-10-2021
Đà Nẵng
77 - 90
Khánh Hòa
85 - 08
Thứ Tư
13-10-2021
Đà Nẵng
12 - 26
Khánh Hòa
67 - 67
Thứ Tư
06-10-2021
Đà Nẵng
38 - 83
Khánh Hòa
58 - 62
Thứ Tư
29-09-2021
Đà Nẵng
87 - 48
Khánh Hòa
85 - 41
Thứ Tư
22-09-2021
Đà Nẵng
71 - 08
Khánh Hòa
40 - 17
Thứ Tư
15-09-2021
Đà Nẵng
42 - 60
Khánh Hòa
19 - 96
Thứ Tư
08-09-2021
Đà Nẵng
30 - 68
Khánh Hòa
67 - 77
Thứ Tư
01-09-2021
Đà Nẵng
70 - 82
Khánh Hòa
91 - 47
Thứ Tư
25-08-2021
Đà Nẵng
76 - 38
Khánh Hòa
36 - 01
Thứ Tư
18-08-2021
Khánh Hòa
31 - 57
Thứ Tư
11-08-2021
Đà Nẵng
43 - 71
Khánh Hòa
76 - 62
Thứ Tư
21-07-2021
Đà Nẵng
44 - 83
Khánh Hòa
71 - 28
Thứ Tư
14-07-2021
Đà Nẵng
75 - 73
Khánh Hòa
47 - 67
Thứ Tư
07-07-2021
Đà Nẵng
30 - 53
Khánh Hòa
23 - 64
Thứ Tư
30-06-2021
Đà Nẵng
66 - 44
Khánh Hòa
53 - 06
Thứ Tư
23-06-2021
Đà Nẵng
35 - 55
Khánh Hòa
75 - 95
Thứ Tư
16-06-2021
Đà Nẵng
47 - 87
Khánh Hòa
97 - 37
Thứ Tư
09-06-2021
Đà Nẵng
43 - 93
Khánh Hòa
18 - 89
Đăng ký