Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Tứ

Thứ Tư
29-06-2022
Đà Nẵng
31 - 03
Khánh Hòa
19 - 89
Thứ Tư
22-06-2022
Đà Nẵng
76 - 69
Khánh Hòa
56 - 53
Thứ Tư
15-06-2022
Đà Nẵng
47 - 35
Khánh Hòa
70 - 56
Thứ Tư
08-06-2022
Đà Nẵng
94 - 50
Khánh Hòa
40 - 74
Thứ Tư
01-06-2022
Đà Nẵng
18 - 67
Khánh Hòa
76 - 12
Thứ Tư
25-05-2022
Đà Nẵng
71 - 20
Khánh Hòa
16 - 66
Thứ Tư
18-05-2022
Đà Nẵng
88 - 22
Khánh Hòa
21 - 37
Thứ Tư
11-05-2022
Đà Nẵng
93 - 46
Khánh Hòa
75 - 22
Thứ Tư
04-05-2022
Đà Nẵng
49 - 08
Khánh Hòa
44 - 03
Thứ Tư
27-04-2022
Đà Nẵng
97 - 44
Khánh Hòa
13 - 46
Thứ Tư
20-04-2022
Đà Nẵng
74 - 39
Khánh Hòa
57 - 14
Thứ Tư
13-04-2022
Đà Nẵng
57 - 64
Khánh Hòa
09 - 34
Thứ Tư
06-04-2022
Đà Nẵng
36 - 17
Khánh Hòa
56 - 52
Thứ Tư
30-03-2022
Đà Nẵng
45 - 32
Khánh Hòa
19 - 04
Thứ Tư
23-03-2022
Đà Nẵng
99 - 26
Khánh Hòa
50 - 12
Thứ Tư
16-03-2022
Đà Nẵng
31 - 35
Khánh Hòa
18 - 86
Thứ Tư
09-03-2022
Đà Nẵng
08 - 48
Khánh Hòa
63 - 20
Thứ Tư
02-03-2022
Đà Nẵng
35 - 28
Khánh Hòa
28 - 05
Thứ Tư
23-02-2022
Đà Nẵng
73 - 44
Khánh Hòa
77 - 86
Thứ Tư
16-02-2022
Đà Nẵng
94 - 86
Khánh Hòa
55 - 01
Thứ Tư
09-02-2022
Đà Nẵng
14 - 30
Khánh Hòa
45 - 33
Thứ Tư
02-02-2022
Đà Nẵng
96 - 18
Khánh Hòa
85 - 38
Thứ Tư
26-01-2022
Đà Nẵng
36 - 31
Khánh Hòa
87 - 80
Thứ Tư
19-01-2022
Đà Nẵng
10 - 93
Khánh Hòa
85 - 63
Thứ Tư
12-01-2022
Đà Nẵng
37 - 60
Khánh Hòa
94 - 39
Thứ Tư
05-01-2022
Đà Nẵng
54 - 33
Khánh Hòa
51 - 65
Thứ Tư
29-12-2021
Đà Nẵng
56 - 76
Khánh Hòa
49 - 52
Thứ Tư
22-12-2021
Đà Nẵng
67 - 83
Khánh Hòa
95 - 52
Thứ Tư
15-12-2021
Đà Nẵng
75 - 16
Khánh Hòa
49 - 95
Thứ Tư
08-12-2021
Đà Nẵng
37 - 44
Khánh Hòa
21 - 25
Đăng ký