Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Sáu

Thứ Sáu
24-06-2022
Gia Lai
32 - 19
Ninh Thuận
14 - 48
Thứ Sáu
17-06-2022
Gia Lai
30 - 46
Ninh Thuận
87 - 77
Thứ Sáu
10-06-2022
Gia Lai
00 - 77
Ninh Thuận
04 - 78
Thứ Sáu
03-06-2022
Gia Lai
86 - 88
Ninh Thuận
01 - 92
Thứ Sáu
27-05-2022
Gia Lai
84 - 98
Ninh Thuận
54 - 36
Thứ Sáu
20-05-2022
Gia Lai
55 - 53
Ninh Thuận
89 - 59
Thứ Sáu
13-05-2022
Gia Lai
54 - 17
Ninh Thuận
41 - 50
Thứ Sáu
06-05-2022
Gia Lai
61 - 37
Ninh Thuận
33 - 75
Thứ Sáu
29-04-2022
Gia Lai
26 - 11
Ninh Thuận
81 - 29
Thứ Sáu
22-04-2022
Gia Lai
49 - 60
Ninh Thuận
91 - 99
Thứ Sáu
15-04-2022
Gia Lai
08 - 64
Ninh Thuận
13 - 70
Thứ Sáu
08-04-2022
Gia Lai
84 - 83
Ninh Thuận
89 - 15
Thứ Sáu
01-04-2022
Gia Lai
04 - 12
Ninh Thuận
69 - 25
Thứ Sáu
25-03-2022
Gia Lai
35 - 84
Ninh Thuận
44 - 01
Thứ Sáu
18-03-2022
Gia Lai
83 - 50
Ninh Thuận
62 - 60
Thứ Sáu
11-03-2022
Gia Lai
31 - 25
Ninh Thuận
71 - 80
Thứ Sáu
04-03-2022
Gia Lai
17 - 96
Ninh Thuận
90 - 21
Thứ Sáu
25-02-2022
Gia Lai
82 - 45
Ninh Thuận
66 - 15
Thứ Sáu
18-02-2022
Gia Lai
28 - 77
Ninh Thuận
22 - 57
Thứ Sáu
11-02-2022
Gia Lai
77 - 35
Ninh Thuận
00 - 06
Thứ Sáu
04-02-2022
Gia Lai
26 - 93
Ninh Thuận
02 - 05
Thứ Sáu
28-01-2022
Gia Lai
55 - 87
Ninh Thuận
38 - 32
Thứ Sáu
21-01-2022
Gia Lai
28 - 49
Ninh Thuận
30 - 93
Thứ Sáu
14-01-2022
Gia Lai
16 - 34
Ninh Thuận
29 - 58
Thứ Sáu
07-01-2022
Gia Lai
38 - 72
Ninh Thuận
74 - 77
Thứ Sáu
31-12-2021
Gia Lai
32 - 19
Ninh Thuận
74 - 30
Thứ Sáu
24-12-2021
Gia Lai
28 - 73
Ninh Thuận
19 - 10
Thứ Sáu
17-12-2021
Gia Lai
34 - 73
Ninh Thuận
96 - 77
Thứ Sáu
10-12-2021
Gia Lai
12 - 21
Ninh Thuận
97 - 48
Thứ Sáu
03-12-2021
Gia Lai
20 - 42
Ninh Thuận
71 - 42
Đăng ký