Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Năm

Thứ Năm
30-06-2022
Bình Định
40 - 27
Quảng Trị
01 - 76
Quảng Bình
25 - 65
Thứ Năm
23-06-2022
Bình Định
79 - 19
Quảng Trị
43 - 61
Quảng Bình
02 - 25
Thứ Năm
16-06-2022
Bình Định
25 - 88
Quảng Trị
45 - 86
Quảng Bình
99 - 46
Thứ Năm
09-06-2022
Bình Định
45 - 74
Quảng Trị
06 - 43
Quảng Bình
58 - 66
Thứ Năm
02-06-2022
Bình Định
14 - 05
Quảng Trị
00 - 66
Quảng Bình
56 - 57
Thứ Năm
26-05-2022
Bình Định
14 - 07
Quảng Trị
77 - 47
Quảng Bình
61 - 67
Thứ Năm
19-05-2022
Bình Định
23 - 02
Quảng Trị
67 - 98
Quảng Bình
49 - 28
Thứ Năm
12-05-2022
Bình Định
60 - 23
Quảng Trị
28 - 73
Quảng Bình
92 - 80
Thứ Năm
05-05-2022
Bình Định
06 - 87
Quảng Trị
77 - 38
Quảng Bình
25 - 09
Thứ Năm
28-04-2022
Bình Định
39 - 17
Quảng Trị
70 - 24
Quảng Bình
33 - 61
Thứ Năm
21-04-2022
Bình Định
70 - 32
Quảng Trị
06 - 59
Quảng Bình
30 - 99
Thứ Năm
14-04-2022
Bình Định
10 - 84
Quảng Trị
72 - 30
Quảng Bình
87 - 13
Thứ Năm
07-04-2022
Bình Định
92 - 44
Quảng Trị
14 - 80
Quảng Bình
15 - 81
Thứ Năm
31-03-2022
Bình Định
96 - 05
Quảng Trị
59 - 90
Quảng Bình
52 - 72
Thứ Năm
24-03-2022
Bình Định
55 - 60
Quảng Trị
81 - 69
Quảng Bình
83 - 25
Thứ Năm
17-03-2022
Bình Định
54 - 86
Quảng Trị
04 - 20
Quảng Bình
09 - 03
Thứ Năm
10-03-2022
Bình Định
34 - 00
Quảng Trị
44 - 97
Quảng Bình
88 - 26
Thứ Năm
03-03-2022
Bình Định
21 - 50
Quảng Trị
67 - 78
Quảng Bình
78 - 05
Thứ Năm
24-02-2022
Bình Định
67 - 27
Quảng Trị
24 - 18
Quảng Bình
22 - 90
Thứ Năm
17-02-2022
Bình Định
54 - 97
Quảng Trị
56 - 83
Quảng Bình
91 - 81
Thứ Năm
10-02-2022
Bình Định
21 - 80
Quảng Trị
10 - 42
Quảng Bình
13 - 16
Thứ Năm
03-02-2022
Bình Định
42 - 04
Quảng Trị
42 - 03
Quảng Bình
27 - 46
Thứ Năm
27-01-2022
Bình Định
50 - 70
Quảng Trị
70 - 82
Quảng Bình
95 - 10
Thứ Năm
20-01-2022
Bình Định
19 - 95
Quảng Trị
83 - 75
Quảng Bình
57 - 06
Thứ Năm
13-01-2022
Bình Định
66 - 09
Quảng Trị
74 - 95
Quảng Bình
39 - 73
Thứ Năm
06-01-2022
Bình Định
06 - 96
Quảng Trị
21 - 54
Quảng Bình
35 - 96
Thứ Năm
30-12-2021
Bình Định
75 - 95
Quảng Trị
58 - 54
Quảng Bình
78 - 72
Thứ Năm
23-12-2021
Bình Định
86 - 90
Quảng Trị
03 - 21
Quảng Bình
76 - 55
Thứ Năm
16-12-2021
Bình Định
12 - 49
Quảng Trị
52 - 67
Quảng Bình
88 - 66
Thứ Năm
09-12-2021
Bình Định
69 - 99
Quảng Trị
67 - 80
Quảng Bình
92 - 18
Đăng ký