Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Hai

Thứ Hai
27-06-2022
Phú Yên
34 - 72
Thừa Thiên Huế
80 - 41
Thứ Hai
20-06-2022
Phú Yên
65 - 99
Thừa Thiên Huế
80 - 51
Thứ Hai
13-06-2022
Phú Yên
80 - 36
Thừa Thiên Huế
11 - 03
Thứ Hai
06-06-2022
Phú Yên
29 - 22
Thừa Thiên Huế
35 - 22
Thứ Hai
30-05-2022
Phú Yên
59 - 82
Thừa Thiên Huế
65 - 93
Thứ Hai
23-05-2022
Phú Yên
49 - 31
Thừa Thiên Huế
69 - 84
Thứ Hai
16-05-2022
Phú Yên
87 - 27
Thừa Thiên Huế
99 - 16
Thứ Hai
09-05-2022
Phú Yên
52 - 89
Thừa Thiên Huế
89 - 72
Thứ Hai
02-05-2022
Phú Yên
96 - 42
Thừa Thiên Huế
82 - 63
Thứ Hai
25-04-2022
Phú Yên
99 - 34
Thừa Thiên Huế
34 - 27
Thứ Hai
18-04-2022
Phú Yên
05 - 91
Thừa Thiên Huế
17 - 74
Thứ Hai
11-04-2022
Phú Yên
55 - 47
Thừa Thiên Huế
25 - 90
Thứ Hai
04-04-2022
Phú Yên
17 - 32
Thừa Thiên Huế
60 - 74
Thứ Hai
28-03-2022
Phú Yên
05 - 11
Thừa Thiên Huế
68 - 36
Thứ Hai
21-03-2022
Phú Yên
81 - 67
Thừa Thiên Huế
84 - 69
Thứ Hai
14-03-2022
Phú Yên
26 - 97
Thừa Thiên Huế
54 - 45
Thứ Hai
07-03-2022
Phú Yên
00 - 07
Thừa Thiên Huế
71 - 23
Thứ Hai
28-02-2022
Phú Yên
49 - 20
Thừa Thiên Huế
31 - 40
Thứ Hai
21-02-2022
Phú Yên
20 - 26
Thừa Thiên Huế
60 - 92
Thứ Hai
14-02-2022
Phú Yên
44 - 66
Thừa Thiên Huế
69 - 31
Thứ Hai
07-02-2022
Phú Yên
64 - 94
Thừa Thiên Huế
90 - 28
Thứ Hai
31-01-2022
Phú Yên
23 - 90
Thừa Thiên Huế
05 - 44
Thứ Hai
24-01-2022
Phú Yên
76 - 01
Thừa Thiên Huế
41 - 42
Thứ Hai
17-01-2022
Phú Yên
47 - 84
Thừa Thiên Huế
80 - 31
Thứ Hai
10-01-2022
Phú Yên
61 - 95
Thừa Thiên Huế
72 - 38
Thứ Hai
03-01-2022
Phú Yên
15 - 03
Thừa Thiên Huế
84 - 97
Thứ Hai
27-12-2021
Phú Yên
13 - 93
Thừa Thiên Huế
18 - 69
Thứ Hai
20-12-2021
Phú Yên
12 - 60
Thừa Thiên Huế
52 - 45
Thứ Hai
13-12-2021
Phú Yên
44 - 95
Thừa Thiên Huế
25 - 88
Thứ Hai
06-12-2021
Phú Yên
28 - 29
Thừa Thiên Huế
95 - 48
Đăng ký