Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ Bảy

Thứ Bảy
25-06-2022
Đà Nẵng
27 - 01
Quảng Ngãi
00 - 36
Đắk Nông
41 - 34
Thứ Bảy
18-06-2022
Đà Nẵng
07 - 75
Quảng Ngãi
36 - 01
Đắk Nông
79 - 09
Thứ Bảy
11-06-2022
Đà Nẵng
42 - 55
Quảng Ngãi
71 - 40
Đắk Nông
00 - 66
Thứ Bảy
04-06-2022
Đà Nẵng
43 - 10
Quảng Ngãi
97 - 06
Đắk Nông
40 - 70
Thứ Bảy
28-05-2022
Đà Nẵng
23 - 83
Quảng Ngãi
39 - 18
Đắk Nông
16 - 51
Thứ Bảy
21-05-2022
Đà Nẵng
63 - 26
Quảng Ngãi
57 - 11
Đắk Nông
79 - 47
Thứ Bảy
14-05-2022
Đà Nẵng
56 - 93
Quảng Ngãi
68 - 46
Đắk Nông
71 - 20
Thứ Bảy
07-05-2022
Đà Nẵng
08 - 69
Quảng Ngãi
52 - 25
Đắk Nông
61 - 27
Thứ Bảy
30-04-2022
Đà Nẵng
04 - 59
Quảng Ngãi
73 - 53
Đắk Nông
64 - 88
Thứ Bảy
23-04-2022
Đà Nẵng
67 - 88
Quảng Ngãi
46 - 60
Đắk Nông
83 - 68
Thứ Bảy
16-04-2022
Đà Nẵng
33 - 53
Quảng Ngãi
20 - 43
Đắk Nông
71 - 25
Thứ Bảy
09-04-2022
Đà Nẵng
49 - 69
Quảng Ngãi
38 - 90
Đắk Nông
53 - 68
Thứ Bảy
02-04-2022
Đà Nẵng
59 - 90
Quảng Ngãi
92 - 44
Đắk Nông
77 - 14
Thứ Bảy
26-03-2022
Đà Nẵng
09 - 69
Quảng Ngãi
86 - 95
Đắk Nông
39 - 31
Thứ Bảy
19-03-2022
Đà Nẵng
69 - 82
Quảng Ngãi
49 - 71
Đắk Nông
06 - 21
Thứ Bảy
12-03-2022
Đà Nẵng
74 - 75
Quảng Ngãi
40 - 24
Đắk Nông
98 - 98
Thứ Bảy
05-03-2022
Đà Nẵng
14 - 40
Quảng Ngãi
94 - 78
Đắk Nông
49 - 85
Thứ Bảy
26-02-2022
Đà Nẵng
58 - 28
Quảng Ngãi
75 - 51
Đắk Nông
67 - 59
Thứ Bảy
19-02-2022
Đà Nẵng
97 - 73
Quảng Ngãi
86 - 94
Đắk Nông
99 - 57
Thứ Bảy
12-02-2022
Đà Nẵng
16 - 61
Quảng Ngãi
65 - 89
Đắk Nông
70 - 52
Thứ Bảy
05-02-2022
Đà Nẵng
25 - 11
Quảng Ngãi
83 - 94
Đắk Nông
78 - 94
Thứ Bảy
29-01-2022
Đà Nẵng
55 - 51
Quảng Ngãi
14 - 65
Đắk Nông
06 - 44
Thứ Bảy
22-01-2022
Đà Nẵng
03 - 42
Quảng Ngãi
59 - 18
Đắk Nông
13 - 92
Thứ Bảy
15-01-2022
Đà Nẵng
18 - 00
Quảng Ngãi
90 - 47
Đắk Nông
86 - 38
Thứ Bảy
08-01-2022
Đà Nẵng
17 - 22
Quảng Ngãi
79 - 08
Đắk Nông
18 - 33
Thứ Bảy
01-01-2022
Đà Nẵng
68 - 56
Quảng Ngãi
16 - 64
Đắk Nông
51 - 08
Thứ Bảy
25-12-2021
Đà Nẵng
64 - 20
Quảng Ngãi
72 - 03
Đắk Nông
68 - 68
Thứ Bảy
18-12-2021
Đà Nẵng
00 - 37
Quảng Ngãi
33 - 26
Đắk Nông
77 - 46
Thứ Bảy
11-12-2021
Đà Nẵng
06 - 65
Quảng Ngãi
87 - 28
Đắk Nông
80 - 96
Thứ Bảy
04-12-2021
Đà Nẵng
64 - 05
Quảng Ngãi
22 - 81
Đắk Nông
26 - 03
Đăng ký