Sớ đầu đuôi Miền Trung – Chủ Nhật

Chủ Nhật
26-06-2022
Kon Tum
03 - 45
Khánh Hòa
33 - 86
Thừa Thiên Huế
15 - 47
Chủ Nhật
19-06-2022
Kon Tum
44 - 53
Khánh Hòa
05 - 13
Thừa Thiên Huế
89 - 12
Chủ Nhật
12-06-2022
Kon Tum
29 - 41
Khánh Hòa
26 - 97
Thừa Thiên Huế
03 - 99
Chủ Nhật
05-06-2022
Kon Tum
15 - 04
Khánh Hòa
57 - 54
Thừa Thiên Huế
85 - 44
Chủ Nhật
29-05-2022
Kon Tum
48 - 12
Khánh Hòa
25 - 72
Thừa Thiên Huế
36 - 90
Chủ Nhật
22-05-2022
Kon Tum
41 - 76
Khánh Hòa
60 - 18
Thừa Thiên Huế
95 - 45
Chủ Nhật
15-05-2022
Kon Tum
71 - 13
Khánh Hòa
03 - 27
Thừa Thiên Huế
99 - 68
Chủ Nhật
08-05-2022
Kon Tum
72 - 73
Khánh Hòa
64 - 02
Thừa Thiên Huế
00 - 50
Chủ Nhật
01-05-2022
Kon Tum
11 - 44
Khánh Hòa
83 - 60
Thừa Thiên Huế
57 - 14
Chủ Nhật
24-04-2022
Kon Tum
93 - 09
Khánh Hòa
03 - 89
Thừa Thiên Huế
98 - 15
Chủ Nhật
17-04-2022
Kon Tum
25 - 68
Khánh Hòa
48 - 24
Thừa Thiên Huế
50 - 09
Chủ Nhật
10-04-2022
Kon Tum
90 - 96
Khánh Hòa
14 - 07
Thừa Thiên Huế
44 - 99
Chủ Nhật
03-04-2022
Kon Tum
45 - 73
Khánh Hòa
57 - 60
Thừa Thiên Huế
96 - 97
Chủ Nhật
27-03-2022
Kon Tum
98 - 06
Khánh Hòa
47 - 27
Thừa Thiên Huế
38 - 26
Chủ Nhật
20-03-2022
Kon Tum
17 - 04
Khánh Hòa
75 - 43
Thừa Thiên Huế
14 - 36
Chủ Nhật
13-03-2022
Kon Tum
23 - 43
Khánh Hòa
78 - 78
Thừa Thiên Huế
95 - 60
Chủ Nhật
06-03-2022
Kon Tum
52 - 11
Khánh Hòa
61 - 60
Thừa Thiên Huế
24 - 44
Chủ Nhật
27-02-2022
Kon Tum
88 - 66
Khánh Hòa
34 - 17
Thừa Thiên Huế
76 - 98
Chủ Nhật
20-02-2022
Kon Tum
71 - 57
Khánh Hòa
52 - 63
Thừa Thiên Huế
28 - 31
Chủ Nhật
13-02-2022
Kon Tum
03 - 92
Khánh Hòa
06 - 73
Thừa Thiên Huế
37 - 83
Chủ Nhật
06-02-2022
Kon Tum
76 - 32
Khánh Hòa
43 - 17
Thừa Thiên Huế
77 - 90
Chủ Nhật
30-01-2022
Kon Tum
28 - 53
Khánh Hòa
34 - 48
Thừa Thiên Huế
47 - 41
Chủ Nhật
23-01-2022
Kon Tum
28 - 81
Khánh Hòa
79 - 30
Thừa Thiên Huế
93 - 82
Chủ Nhật
16-01-2022
Kon Tum
41 - 45
Khánh Hòa
24 - 09
Thừa Thiên Huế
92 - 17
Chủ Nhật
09-01-2022
Kon Tum
27 - 33
Khánh Hòa
56 - 05
Thừa Thiên Huế
43 - 46
Chủ Nhật
02-01-2022
Kon Tum
70 - 66
Khánh Hòa
37 - 69
Thừa Thiên Huế
63 - 31
Chủ Nhật
26-12-2021
Kon Tum
98 - 76
Khánh Hòa
41 - 35
Chủ Nhật
19-12-2021
Kon Tum
75 - 04
Khánh Hòa
84 - 74
Chủ Nhật
12-12-2021
Kon Tum
13 - 63
Khánh Hòa
43 - 59
Chủ Nhật
05-12-2021
Kon Tum
66 - 66
Khánh Hòa
15 - 52
Đăng ký