Sớ đầu đuôi Miền Nam

Chủ Nhật
17-02-2008
Tiền Giang
43 - 25
Kiên Giang
72 - 59
Đà Lạt
81 - 97
Thứ Bảy
16-02-2008
TP. Hồ Chí Minh
47 - 56
Long An
76 - 48
Bình Phước
63 - 51
Hậu Giang
01 - 77
Thứ Sáu
15-02-2008
Vĩnh Long
80 - 31
Bình Dương
39 - 85
Trà Vinh
05 - 64
Thứ Năm
14-02-2008
Tây Ninh
89 - 25
An Giang
41 - 02
Bình Thuận
22 - 86
Thứ Tư
13-02-2008
Đồng Nai
83 - 70
Cần Thơ
26 - 75
Sóc Trăng
20 - 62
Thứ Ba
12-02-2008
Bến Tre
24 - 81
Vũng Tàu
73 - 51
Bạc Liêu
97 - 90
Thứ Hai
11-02-2008
TP. Hồ Chí Minh
93 - 52
Đồng Tháp
28 - 13
Cà Mau
24 - 64
Chủ Nhật
10-02-2008
Tiền Giang
12 - 00
Kiên Giang
72 - 50
Đà Lạt
55 - 88
Thứ Bảy
09-02-2008
TP. Hồ Chí Minh
23 - 80
Long An
24 - 03
Bình Phước
63 - 81
Hậu Giang
90 - 90
Thứ Sáu
08-02-2008
Vĩnh Long
17 - 08
Bình Dương
02 - 72
Trà Vinh
76 - 19
Thứ Năm
07-02-2008
Tây Ninh
31 - 11
An Giang
23 - 52
Bình Thuận
75 - 14
Thứ Tư
06-02-2008
Đồng Nai
46 - 49
Cần Thơ
62 - 63
Sóc Trăng
72 - 66
Thứ Ba
05-02-2008
Bến Tre
44 - 28
Vũng Tàu
80 - 68
Bạc Liêu
28 - 51
Thứ Hai
04-02-2008
TP. Hồ Chí Minh
24 - 35
Đồng Tháp
61 - 58
Cà Mau
48 - 07
Chủ Nhật
03-02-2008
Tiền Giang
56 - 56
Kiên Giang
76 - 28
Đà Lạt
51 - 52
Thứ Bảy
02-02-2008
TP. Hồ Chí Minh
33 - 81
Long An
10 - 62
Bình Phước
65 - 61
Hậu Giang
92 - 72
Thứ Sáu
01-02-2008
Vĩnh Long
75 - 54
Bình Dương
83 - 31
Trà Vinh
51 - 71
Thứ Năm
31-01-2008
Tây Ninh
93 - 86
An Giang
14 - 31
Bình Thuận
85 - 21
Thứ Tư
30-01-2008
Đồng Nai
96 - 47
Cần Thơ
46 - 51
Sóc Trăng
55 - 41
Thứ Ba
29-01-2008
Bến Tre
94 - 58
Vũng Tàu
72 - 59
Bạc Liêu
75 - 07
Thứ Hai
28-01-2008
TP. Hồ Chí Minh
09 - 79
Đồng Tháp
71 - 67
Cà Mau
75 - 97
Chủ Nhật
27-01-2008
Tiền Giang
42 - 52
Kiên Giang
00 - 69
Đà Lạt
73 - 28
Thứ Bảy
26-01-2008
TP. Hồ Chí Minh
27 - 06
Long An
08 - 36
Bình Phước
44 - 44
Hậu Giang
74 - 62
Thứ Sáu
25-01-2008
Vĩnh Long
29 - 82
Bình Dương
98 - 31
Trà Vinh
50 - 48
Thứ Năm
24-01-2008
Tây Ninh
98 - 89
An Giang
15 - 21
Bình Thuận
61 - 51
Thứ Tư
23-01-2008
Đồng Nai
21 - 97
Cần Thơ
07 - 32
Sóc Trăng
75 - 09
Thứ Ba
22-01-2008
Bến Tre
77 - 25
Vũng Tàu
83 - 91
Bạc Liêu
96 - 01
Thứ Hai
21-01-2008
TP. Hồ Chí Minh
23 - 04
Đồng Tháp
52 - 15
Cà Mau
58 - 47
Chủ Nhật
20-01-2008
Tiền Giang
09 - 05
Kiên Giang
35 - 62
Đà Lạt
33 - 87
Thứ Bảy
19-01-2008
TP. Hồ Chí Minh
12 - 25
Long An
95 - 01
Bình Phước
89 - 40
Hậu Giang
44 - 38
Đăng ký