Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ Năm
30-06-2022
Tây Ninh
61 - 46
An Giang
55 - 73
Bình Thuận
16 - 30
Thứ Tư
29-06-2022
Đồng Nai
31 - 46
Cần Thơ
40 - 57
Sóc Trăng
14 - 18
Thứ Ba
28-06-2022
Bến Tre
47 - 65
Vũng Tàu
66 - 40
Bạc Liêu
17 - 11
Thứ Hai
27-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
94 - 12
Đồng Tháp
19 - 75
Cà Mau
99 - 04
Chủ Nhật
26-06-2022
Tiền Giang
81 - 82
Kiên Giang
24 - 04
Đà Lạt
90 - 33
Thứ Bảy
25-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
78 - 13
Long An
30 - 26
Bình Phước
77 - 34
Hậu Giang
01 - 30
Thứ Sáu
24-06-2022
Vĩnh Long
29 - 08
Bình Dương
14 - 05
Trà Vinh
83 - 54
Thứ Năm
23-06-2022
Tây Ninh
81 - 00
An Giang
29 - 62
Bình Thuận
44 - 23
Thứ Tư
22-06-2022
Đồng Nai
83 - 45
Cần Thơ
14 - 02
Sóc Trăng
11 - 17
Thứ Ba
21-06-2022
Bến Tre
34 - 82
Vũng Tàu
50 - 58
Bạc Liêu
76 - 67
Thứ Hai
20-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
52 - 59
Đồng Tháp
84 - 76
Cà Mau
14 - 62
Chủ Nhật
19-06-2022
Tiền Giang
42 - 04
Kiên Giang
52 - 15
Đà Lạt
44 - 25
Thứ Bảy
18-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
45 - 25
Long An
34 - 75
Bình Phước
65 - 50
Hậu Giang
04 - 94
Thứ Sáu
17-06-2022
Vĩnh Long
69 - 26
Bình Dương
74 - 19
Trà Vinh
37 - 41
Thứ Năm
16-06-2022
Tây Ninh
86 - 42
An Giang
79 - 03
Bình Thuận
53 - 90
Thứ Tư
15-06-2022
Đồng Nai
68 - 88
Cần Thơ
93 - 65
Sóc Trăng
97 - 72
Thứ Ba
14-06-2022
Bến Tre
98 - 24
Vũng Tàu
92 - 44
Bạc Liêu
05 - 09
Thứ Hai
13-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
54 - 27
Đồng Tháp
80 - 38
Cà Mau
17 - 92
Chủ Nhật
12-06-2022
Tiền Giang
24 - 53
Kiên Giang
54 - 01
Đà Lạt
03 - 37
Thứ Bảy
11-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
41 - 95
Long An
97 - 14
Bình Phước
11 - 51
Hậu Giang
72 - 52
Thứ Sáu
10-06-2022
Vĩnh Long
79 - 13
Bình Dương
73 - 21
Trà Vinh
93 - 19
Thứ Năm
09-06-2022
Tây Ninh
59 - 15
An Giang
40 - 66
Bình Thuận
22 - 21
Thứ Tư
08-06-2022
Đồng Nai
51 - 38
Cần Thơ
26 - 10
Sóc Trăng
10 - 15
Thứ Ba
07-06-2022
Bến Tre
40 - 77
Vũng Tàu
24 - 65
Bạc Liêu
64 - 95
Thứ Hai
06-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
85 - 38
Đồng Tháp
22 - 73
Cà Mau
09 - 57
Chủ Nhật
05-06-2022
Tiền Giang
39 - 71
Kiên Giang
33 - 19
Đà Lạt
71 - 09
Thứ Bảy
04-06-2022
TP. Hồ Chí Minh
13 - 80
Long An
66 - 31
Bình Phước
95 - 52
Hậu Giang
01 - 28
Thứ Sáu
03-06-2022
Vĩnh Long
19 - 58
Bình Dương
34 - 64
Trà Vinh
40 - 35
Thứ Năm
02-06-2022
Tây Ninh
02 - 70
An Giang
80 - 50
Bình Thuận
77 - 06
Thứ Tư
01-06-2022
Đồng Nai
11 - 40
Cần Thơ
41 - 81
Sóc Trăng
03 - 76
Đăng ký