Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Sáu

Thứ Sáu
24-06-2022
Vĩnh Long
29 - 08
Bình Dương
14 - 05
Trà Vinh
83 - 54
Thứ Sáu
17-06-2022
Vĩnh Long
69 - 26
Bình Dương
74 - 19
Trà Vinh
37 - 41
Thứ Sáu
10-06-2022
Vĩnh Long
79 - 13
Bình Dương
73 - 21
Trà Vinh
93 - 19
Thứ Sáu
03-06-2022
Vĩnh Long
19 - 58
Bình Dương
34 - 64
Trà Vinh
40 - 35
Thứ Sáu
27-05-2022
Vĩnh Long
08 - 37
Bình Dương
79 - 53
Trà Vinh
43 - 52
Thứ Sáu
20-05-2022
Vĩnh Long
20 - 32
Bình Dương
71 - 97
Trà Vinh
19 - 85
Thứ Sáu
13-05-2022
Vĩnh Long
01 - 67
Bình Dương
08 - 26
Trà Vinh
45 - 61
Thứ Sáu
06-05-2022
Vĩnh Long
49 - 32
Bình Dương
20 - 99
Trà Vinh
02 - 88
Thứ Sáu
29-04-2022
Vĩnh Long
90 - 25
Bình Dương
17 - 91
Trà Vinh
30 - 68
Thứ Sáu
22-04-2022
Vĩnh Long
73 - 27
Bình Dương
75 - 51
Trà Vinh
07 - 06
Thứ Sáu
15-04-2022
Vĩnh Long
10 - 71
Bình Dương
35 - 63
Trà Vinh
12 - 26
Thứ Sáu
08-04-2022
Vĩnh Long
35 - 23
Bình Dương
14 - 10
Trà Vinh
83 - 93
Thứ Sáu
01-04-2022
Vĩnh Long
22 - 63
Bình Dương
10 - 70
Trà Vinh
88 - 81
Thứ Sáu
25-03-2022
Vĩnh Long
35 - 13
Bình Dương
53 - 17
Trà Vinh
50 - 34
Thứ Sáu
18-03-2022
Vĩnh Long
48 - 95
Bình Dương
46 - 76
Trà Vinh
17 - 88
Thứ Sáu
11-03-2022
Vĩnh Long
65 - 94
Bình Dương
22 - 48
Trà Vinh
03 - 63
Thứ Sáu
04-03-2022
Vĩnh Long
73 - 24
Bình Dương
22 - 10
Trà Vinh
58 - 89
Thứ Sáu
25-02-2022
Vĩnh Long
03 - 52
Bình Dương
38 - 41
Trà Vinh
73 - 44
Thứ Sáu
18-02-2022
Vĩnh Long
28 - 57
Bình Dương
91 - 43
Trà Vinh
00 - 43
Thứ Sáu
11-02-2022
Vĩnh Long
77 - 12
Bình Dương
35 - 43
Trà Vinh
93 - 15
Thứ Sáu
04-02-2022
Vĩnh Long
09 - 17
Bình Dương
49 - 17
Trà Vinh
98 - 85
Thứ Sáu
28-01-2022
Vĩnh Long
56 - 75
Bình Dương
15 - 21
Trà Vinh
35 - 06
Thứ Sáu
21-01-2022
Vĩnh Long
19 - 16
Bình Dương
09 - 97
Trà Vinh
89 - 38
Thứ Sáu
14-01-2022
Vĩnh Long
15 - 79
Bình Dương
88 - 96
Trà Vinh
45 - 02
Thứ Sáu
07-01-2022
Vĩnh Long
75 - 72
Bình Dương
39 - 77
Trà Vinh
84 - 63
Thứ Sáu
31-12-2021
Vĩnh Long
95 - 17
Bình Dương
90 - 07
Trà Vinh
59 - 26
Thứ Sáu
24-12-2021
Vĩnh Long
14 - 21
Bình Dương
32 - 61
Trà Vinh
57 - 98
Thứ Sáu
17-12-2021
Vĩnh Long
45 - 38
Bình Dương
29 - 12
Trà Vinh
33 - 24
Thứ Sáu
10-12-2021
Vĩnh Long
91 - 80
Bình Dương
16 - 35
Trà Vinh
78 - 91
Thứ Sáu
03-12-2021
Vĩnh Long
98 - 24
Bình Dương
17 - 67
Trà Vinh
19 - 52
Đăng ký