Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Năm

Thứ Năm
12-06-2008
Tây Ninh
31 - 17
An Giang
97 - 52
Bình Thuận
12 - 16
Thứ Năm
05-06-2008
Tây Ninh
85 - 90
An Giang
82 - 75
Bình Thuận
04 - 44
Thứ Năm
29-05-2008
Tây Ninh
16 - 02
An Giang
65 - 43
Bình Thuận
86 - 18
Thứ Năm
22-05-2008
Tây Ninh
45 - 90
An Giang
72 - 21
Bình Thuận
38 - 58
Thứ Năm
15-05-2008
Tây Ninh
55 - 01
An Giang
75 - 23
Bình Thuận
41 - 09
Thứ Năm
08-05-2008
Tây Ninh
73 - 14
An Giang
70 - 42
Bình Thuận
77 - 59
Thứ Năm
01-05-2008
Tây Ninh
62 - 47
An Giang
20 - 88
Bình Thuận
28 - 29
Thứ Năm
24-04-2008
Tây Ninh
76 - 28
An Giang
65 - 60
Bình Thuận
70 - 99
Thứ Năm
17-04-2008
Tây Ninh
89 - 54
An Giang
41 - 10
Bình Thuận
21 - 21
Thứ Năm
10-04-2008
Tây Ninh
11 - 38
An Giang
42 - 55
Bình Thuận
68 - 19
Thứ Năm
03-04-2008
Tây Ninh
08 - 41
An Giang
04 - 86
Bình Thuận
91 - 55
Thứ Năm
27-03-2008
Tây Ninh
94 - 54
An Giang
62 - 09
Bình Thuận
80 - 66
Thứ Năm
20-03-2008
Tây Ninh
86 - 55
An Giang
20 - 53
Bình Thuận
30 - 00
Thứ Năm
13-03-2008
Tây Ninh
97 - 49
An Giang
84 - 77
Bình Thuận
98 - 19
Thứ Năm
06-03-2008
Tây Ninh
90 - 07
An Giang
28 - 59
Bình Thuận
96 - 01
Thứ Năm
28-02-2008
Tây Ninh
18 - 75
An Giang
85 - 25
Bình Thuận
98 - 49
Thứ Năm
21-02-2008
Tây Ninh
77 - 47
An Giang
52 - 55
Bình Thuận
03 - 00
Thứ Năm
14-02-2008
Tây Ninh
89 - 25
An Giang
41 - 02
Bình Thuận
22 - 86
Thứ Năm
07-02-2008
Tây Ninh
31 - 11
An Giang
23 - 52
Bình Thuận
75 - 14
Thứ Năm
31-01-2008
Tây Ninh
93 - 86
An Giang
14 - 31
Bình Thuận
85 - 21
Thứ Năm
24-01-2008
Tây Ninh
98 - 89
An Giang
15 - 21
Bình Thuận
61 - 51
Thứ Năm
17-01-2008
Tây Ninh
07 - 35
An Giang
65 - 05
Bình Thuận
30 - 20
Thứ Năm
10-01-2008
Tây Ninh
32 - 66
An Giang
25 - 10
Bình Thuận
03 - 78
Thứ Năm
03-01-2008
Tây Ninh
37 - 26
An Giang
94 - 29
Bình Thuận
88 - 52
Đăng ký