Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Năm

Thứ Năm
13-01-2022
Tây Ninh
44 - 71
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
55 - 62
Thứ Năm
06-01-2022
Tây Ninh
68 - 25
An Giang
44 - 10
Bình Thuận
65 - 22
Thứ Năm
30-12-2021
Tây Ninh
75 - 17
An Giang
13 - 52
Bình Thuận
30 - 75
Thứ Năm
23-12-2021
Tây Ninh
12 - 10
An Giang
31 - 49
Bình Thuận
29 - 19
Thứ Năm
16-12-2021
Tây Ninh
25 - 80
An Giang
87 - 84
Bình Thuận
36 - 07
Thứ Năm
09-12-2021
Tây Ninh
23 - 52
An Giang
48 - 50
Bình Thuận
73 - 64
Thứ Năm
02-12-2021
Tây Ninh
75 - 16
An Giang
93 - 92
Bình Thuận
29 - 10
Thứ Năm
25-11-2021
Tây Ninh
17 - 13
An Giang
84 - 16
Bình Thuận
15 - 50
Thứ Năm
18-11-2021
Tây Ninh
79 - 51
An Giang
30 - 22
Bình Thuận
16 - 06
Thứ Năm
11-11-2021
Tây Ninh
14 - 60
An Giang
10 - 48
Bình Thuận
51 - 42
Thứ Năm
04-11-2021
Tây Ninh
62 - 51
An Giang
96 - 79
Bình Thuận
88 - 72
Thứ Năm
28-10-2021
Tây Ninh
74 - 00
An Giang
68 - 54
Bình Thuận
57 - 60
Thứ Năm
08-07-2021
Tây Ninh
14 - 84
An Giang
42 - 23
Bình Thuận
32 - 19
Thứ Năm
01-07-2021
Tây Ninh
44 - 84
An Giang
79 - 58
Bình Thuận
16 - 03
Thứ Năm
24-06-2021
Tây Ninh
75 - 77
An Giang
68 - 38
Bình Thuận
94 - 97
Thứ Năm
17-06-2021
Tây Ninh
61 - 25
An Giang
09 - 94
Bình Thuận
67 - 07
Thứ Năm
10-06-2021
Tây Ninh
88 - 21
An Giang
62 - 78
Bình Thuận
50 - 69
Thứ Năm
03-06-2021
Tây Ninh
56 - 23
An Giang
34 - 65
Bình Thuận
55 - 96
Thứ Năm
27-05-2021
Tây Ninh
71 - 47
An Giang
30 - 95
Bình Thuận
73 - 39
Thứ Năm
20-05-2021
Tây Ninh
15 - 86
An Giang
01 - 76
Bình Thuận
66 - 81
Thứ Năm
13-05-2021
Tây Ninh
78 - 93
An Giang
33 - 37
Bình Thuận
01 - 86
Thứ Năm
06-05-2021
Tây Ninh
66 - 79
An Giang
16 - 39
Bình Thuận
13 - 31
Thứ Năm
29-04-2021
Tây Ninh
22 - 77
An Giang
32 - 73
Bình Thuận
31 - 15
Thứ Năm
22-04-2021
Tây Ninh
81 - 65
An Giang
73 - 53
Bình Thuận
87 - 35
Thứ Năm
15-04-2021
Tây Ninh
07 - 95
An Giang
29 - 21
Bình Thuận
74 - 90
Thứ Năm
08-04-2021
Tây Ninh
15 - 09
An Giang
82 - 39
Bình Thuận
94 - 05
Thứ Năm
01-04-2021
Tây Ninh
99 - 49
An Giang
86 - 71
Bình Thuận
56 - 98
Thứ Năm
25-03-2021
Tây Ninh
63 - 29
An Giang
93 - 42
Bình Thuận
09 - 17
Thứ Năm
18-03-2021
Tây Ninh
29 - 82
An Giang
65 - 18
Bình Thuận
73 - 73
Thứ Năm
11-03-2021
Tây Ninh
68 - 76
An Giang
04 - 71
Bình Thuận
56 - 19
Đăng ký