Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Năm

Thứ Năm
30-06-2022
Tây Ninh
61 - 46
An Giang
55 - 73
Bình Thuận
16 - 30
Thứ Năm
23-06-2022
Tây Ninh
81 - 00
An Giang
29 - 62
Bình Thuận
44 - 23
Thứ Năm
16-06-2022
Tây Ninh
86 - 42
An Giang
79 - 03
Bình Thuận
53 - 90
Thứ Năm
09-06-2022
Tây Ninh
59 - 15
An Giang
40 - 66
Bình Thuận
22 - 21
Thứ Năm
02-06-2022
Tây Ninh
02 - 70
An Giang
80 - 50
Bình Thuận
77 - 06
Thứ Năm
26-05-2022
Tây Ninh
89 - 50
An Giang
24 - 27
Bình Thuận
50 - 02
Thứ Năm
19-05-2022
Tây Ninh
89 - 56
An Giang
25 - 60
Bình Thuận
05 - 81
Thứ Năm
12-05-2022
Tây Ninh
88 - 63
An Giang
76 - 51
Bình Thuận
05 - 00
Thứ Năm
05-05-2022
Tây Ninh
15 - 20
An Giang
49 - 64
Bình Thuận
40 - 95
Thứ Năm
28-04-2022
Tây Ninh
60 - 86
An Giang
78 - 01
Bình Thuận
19 - 41
Thứ Năm
21-04-2022
Tây Ninh
92 - 42
An Giang
74 - 07
Bình Thuận
58 - 85
Thứ Năm
14-04-2022
Tây Ninh
89 - 86
An Giang
77 - 02
Bình Thuận
56 - 26
Thứ Năm
07-04-2022
Tây Ninh
75 - 45
An Giang
11 - 11
Bình Thuận
22 - 34
Thứ Năm
31-03-2022
Tây Ninh
86 - 91
An Giang
44 - 38
Bình Thuận
24 - 31
Thứ Năm
24-03-2022
Tây Ninh
06 - 33
An Giang
66 - 66
Bình Thuận
64 - 93
Thứ Năm
17-03-2022
Tây Ninh
56 - 74
An Giang
79 - 40
Bình Thuận
25 - 15
Thứ Năm
10-03-2022
Tây Ninh
35 - 58
An Giang
97 - 20
Bình Thuận
74 - 04
Thứ Năm
03-03-2022
Tây Ninh
39 - 15
An Giang
80 - 28
Bình Thuận
47 - 90
Thứ Năm
24-02-2022
Tây Ninh
46 - 23
An Giang
11 - 05
Bình Thuận
74 - 29
Thứ Năm
17-02-2022
Tây Ninh
49 - 86
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
35 - 74
Thứ Năm
10-02-2022
Tây Ninh
69 - 54
An Giang
65 - 78
Bình Thuận
45 - 15
Thứ Năm
03-02-2022
Tây Ninh
28 - 61
An Giang
64 - 59
Bình Thuận
58 - 69
Thứ Năm
27-01-2022
Tây Ninh
61 - 39
An Giang
06 - 50
Bình Thuận
77 - 53
Thứ Năm
20-01-2022
Tây Ninh
31 - 55
An Giang
50 - 34
Bình Thuận
73 - 57
Thứ Năm
13-01-2022
Tây Ninh
44 - 71
An Giang
64 - 21
Bình Thuận
55 - 62
Thứ Năm
06-01-2022
Tây Ninh
68 - 25
An Giang
44 - 10
Bình Thuận
65 - 22
Thứ Năm
30-12-2021
Tây Ninh
75 - 17
An Giang
13 - 52
Bình Thuận
30 - 75
Thứ Năm
23-12-2021
Tây Ninh
12 - 10
An Giang
31 - 49
Bình Thuận
29 - 19
Thứ Năm
16-12-2021
Tây Ninh
25 - 80
An Giang
87 - 84
Bình Thuận
36 - 07
Thứ Năm
09-12-2021
Tây Ninh
23 - 52
An Giang
48 - 50
Bình Thuận
73 - 64
Đăng ký