Sớ đầu đuôi Miền Nam – Thứ Ba

Thứ Ba
28-06-2022
Bến Tre
47 - 65
Vũng Tàu
66 - 40
Bạc Liêu
17 - 11
Thứ Ba
21-06-2022
Bến Tre
34 - 82
Vũng Tàu
50 - 58
Bạc Liêu
76 - 67
Thứ Ba
14-06-2022
Bến Tre
98 - 24
Vũng Tàu
92 - 44
Bạc Liêu
05 - 09
Thứ Ba
07-06-2022
Bến Tre
40 - 77
Vũng Tàu
24 - 65
Bạc Liêu
64 - 95
Thứ Ba
31-05-2022
Bến Tre
29 - 13
Vũng Tàu
08 - 49
Bạc Liêu
39 - 87
Thứ Ba
24-05-2022
Bến Tre
26 - 76
Vũng Tàu
35 - 47
Bạc Liêu
16 - 51
Thứ Ba
17-05-2022
Bến Tre
40 - 33
Vũng Tàu
05 - 67
Bạc Liêu
74 - 66
Thứ Ba
10-05-2022
Bến Tre
64 - 80
Vũng Tàu
86 - 47
Bạc Liêu
39 - 06
Thứ Ba
03-05-2022
Bến Tre
21 - 32
Vũng Tàu
97 - 97
Bạc Liêu
13 - 93
Thứ Ba
26-04-2022
Bến Tre
00 - 64
Vũng Tàu
34 - 18
Bạc Liêu
76 - 42
Thứ Ba
19-04-2022
Bến Tre
20 - 92
Vũng Tàu
89 - 01
Bạc Liêu
74 - 26
Thứ Ba
12-04-2022
Bến Tre
50 - 62
Vũng Tàu
91 - 49
Bạc Liêu
14 - 43
Thứ Ba
05-04-2022
Bến Tre
70 - 05
Vũng Tàu
49 - 46
Bạc Liêu
09 - 21
Thứ Ba
29-03-2022
Bến Tre
74 - 63
Vũng Tàu
66 - 59
Bạc Liêu
89 - 63
Thứ Ba
22-03-2022
Bến Tre
22 - 51
Vũng Tàu
65 - 45
Bạc Liêu
28 - 82
Thứ Ba
15-03-2022
Bến Tre
24 - 56
Vũng Tàu
20 - 48
Bạc Liêu
58 - 26
Thứ Ba
08-03-2022
Bến Tre
70 - 34
Vũng Tàu
61 - 49
Bạc Liêu
02 - 41
Thứ Ba
01-03-2022
Bến Tre
13 - 27
Vũng Tàu
22 - 90
Bạc Liêu
80 - 02
Thứ Ba
22-02-2022
Bến Tre
37 - 71
Vũng Tàu
16 - 82
Bạc Liêu
00 - 58
Thứ Ba
15-02-2022
Bến Tre
67 - 39
Vũng Tàu
28 - 01
Bạc Liêu
29 - 62
Thứ Ba
08-02-2022
Bến Tre
35 - 63
Vũng Tàu
90 - 37
Bạc Liêu
22 - 15
Thứ Ba
01-02-2022
Bến Tre
92 - 71
Vũng Tàu
68 - 60
Bạc Liêu
45 - 41
Thứ Ba
25-01-2022
Bến Tre
99 - 65
Vũng Tàu
16 - 57
Bạc Liêu
14 - 36
Thứ Ba
18-01-2022
Bến Tre
24 - 76
Vũng Tàu
35 - 23
Bạc Liêu
61 - 20
Thứ Ba
11-01-2022
Bến Tre
33 - 61
Vũng Tàu
16 - 66
Bạc Liêu
39 - 19
Thứ Ba
04-01-2022
Bến Tre
88 - 57
Vũng Tàu
47 - 02
Bạc Liêu
63 - 60
Thứ Ba
28-12-2021
Bến Tre
39 - 13
Vũng Tàu
39 - 97
Bạc Liêu
10 - 45
Thứ Ba
21-12-2021
Bến Tre
69 - 37
Vũng Tàu
94 - 54
Bạc Liêu
34 - 37
Thứ Ba
14-12-2021
Bến Tre
52 - 39
Vũng Tàu
28 - 04
Bạc Liêu
89 - 96
Thứ Ba
07-12-2021
Bến Tre
87 - 44
Vũng Tàu
19 - 06
Bạc Liêu
43 - 36
Đăng ký