KQXSMT 29/9/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 29/9/2021 – Thứ 4