KQXSMT 27/9/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 27/9/2021 – Thứ 2