KQXSMT 25/9/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 25/9/2021 – Thứ 7