KQXSMT 24/9/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 24/9/2021 – Thứ 6