KQXSMT 21/9/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 21/9/2021 – Thứ 3