KQXSMT 20/10/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 20/10/2021 – Thứ 4