KQXSMT 2/10/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 2/10/2021 – Thứ 7