KQXSMT 18/10/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 18/10/2021 – Thứ 2