KQXSMT 16/10/2021 – Kết Quả XSMT Ngày 16/10/2021 – Thứ 7