KQXSMN 20/10/2021 – Kết Quả XSMN Ngày 20/10/2021 – Thứ 4