KQXSMN 2/10/2021 – Kết Quả XSMN Ngày 2/10/2021 – Thứ 7