KQXSMN 1/10/2021 – Kết Quả XSMN Ngày 1/10/2021 – Thứ 6