KQXSMB 25/10/2021 – Kết Quả XSMB Ngày 25/10/2021 – Thứ 2