KQXSMB 2/10/2021 – Kết Quả XSMB Ngày 2/10/2021 – Thứ 7