KQXSMB 1/10/2021 – Kết Quả XSMB Ngày 1/10/2021 – Thứ 6